Uudised ja Teated

Eelinfo 14. – 20. august

14.08.2017

Harju Maavalitsus Eelinfo 14. – 20. august Esmaspäev, 14. august - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 6118604) Teisipäev, 15. August - haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris ...  Loe edasi »

Kandidaate konkursile „Turvaline Hoone“ saab Harjumaalt esitada 15.septembrini

7.08.17

Harju Maavalitsuse

 

TEADE

 

04.august 2017

 

Kandidaate konkursile „Turvaline Hoone" saab Harjumaalt esitada 15.septembrini

 

Politsei ja Harju Maavalitsuse koostöös konkursi korras väljaantava märgise „Turvaline Hoone" kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 15.septembrini 2017.

 

6.juunil 2017 kuulutati välja konkurss leidmaks kandidaate politsei ja Harju Maavalitsuse poolt omistatavale märgisele „Turvaline Hoone".

 

Märgise „Turvaline Hoone" saaja valitakse esitatud kandidaatide seast välja Harjumaa turvalisuse nõukogu juurde moodustatud turvalise elukeskkonna komisjoni poolt.

 

Märgise taotlemine toimub kooskõlas vastava taotlemise ja väljastamise korraga ning taotlus tuleb esitada selleks spetsiaalselt kehtestatud vormil hiljemalt 15.septembriks e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

Märgis „Turvalise Hoone" on  loodud CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – kuritegude ennetamine keskkonna kujundamise läbi) põhimõtete edendamiseks. Märgise kontseptsioon annab hoone, hoonete grupi või ala omanikule võimaluse tagada oma objekti suurem turvalisus juba planeerimise, projekteerimise ja ehitamise järgus. Samuti on võimalik taotleda märgist pärast olemasoleva hoone rekonstrueerimist.

Märgise taotlemine on vabatahtlik. Märgis „Turvaline Hoone" väljastatakse ainult valminud objektile (hoone, hoonete grupp või ala), mis on loodud CPTED põhimõtteid järgides.  Tulemuseks peab olema terviklik lahendus, kus ka hoone ümbruskond vastab CPTED põhimõtetele.

 

 

Lisainformatsioon:

Terje Lillo

Nõunik, turvalise elukeskkonna komisjoni esimees

Harju Maavalitsus

Telefon: 611 8604

e-post: terje.lillo@harju.maavalitsus.ee

 

Teate koostas:

Anne Martin

Nõunik

Harju Maavalitsus

Telefon: 6118755; 5132856

e-post: anne.martin@harju.maavalitsus.ee

Toimetaja: EVELIN SULG

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

 

Maavalitsuste tegevuse lõpetamine otsustati valitsuskabinetis 12. jaanuaril 2017 ning selle otsuse järgi lõpetatakse maavalitsuste tegevus 1. jaanuarist 2018.

 

Maavalitsuste ülesanded KOV tasandile: 

- Rahvastikutoimingud (maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused);

- Ühistranspordi korraldamine läbi ühistranspordikeskuste (kohalikud omavalitsused ühiselt);

- Maakonna arendustegevus: maakonna arengustrateegia koostamine, väliskoostöö, arendusprojektid jm (kohalikud omavalitsused ühiselt);

- Tervisedendus ja maakonna turvalisuse alase koostöö koordineerimine (kohalikud omavalitsused ühiselt);

- Kultuurivaldkonna ülesanded (kohalikud omavalitsused ühiselt);

- Alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded (kohalikud omavalitsused);

- Saarevahi töö (kohalikud omavalitsused);

- Valimiste korraldamine (kohalikud omavalitsused);

- Asendushoolduse korraldamise lepingute sõlmimine (kohalikud omavalitsused).

 

Maavalitsuste ülesanded ministeeriumidele/ametitele:

- Pppeasutuste järelevalve (Haridus- ja Teadusministeerium);

- Hariduskorralduslikud ülesanded (Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove);

- Sotsiaalvaldkonna tegevuslubade väljastamine, järelevalve, statistika kogumine (Sotsiaalkindlustusamet);

- Maareform, maatoimingud (Maa-amet);

- Noorsootöö analüüsid, programmid ja toetuste eraldamine (Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö keskus);

- Rahvastikutoimingute järelevalve ja eksamid (Siseministeerium);

- Raamatukogude järelevalve (Kultuuriministeerium);

- Valimiste korraldamine (Riigi valimisteenistus);

- KOV haldusaktide järelevalve (Justiitsministeerium);

- Planeeringute koostamine ja KOV planeeringute järelevalve (Rahandusministeerium);

- Regionaalarengu programmide koordineerimine (Rahandusministeerium);

- KOV juriidiline nõustamine (Rahandusministeerium);

- KOV ühinemised, asutusüksuste piiride muutmised (Rahandusministeerium);

- Omandireformi ülesanded (Rahandusministeerium);

- Maa hüpoteegipidaja ülesanded (Rahandusministeerium);

- Karantiini kehtestamine (Veterinaar ja Toiduamet);

- Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes (puutumust omav ministeerium või Keskkonnaministeerium).

 

 

 

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK
28.04.17
Toimetaja: JANE GRIDASSOV