PASSAGE Interreg Europe

5.05.17

                                   

 

 

Interreg Europe project PASSAGE (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions (avaliku võimu esindajad toetamas vähem CO2-heiteid tekitava majanduse kasvu Euroopa merega piirnevates regioonides))

 

Regioonidevaheline koostööprojekt PASSAGE eesmärgiga parandada vähem CO2 heiteid tekitavat majandust toetavaid meetmeid.

 

PASSAGE on koostööprojekt, milles osaleb 11 partnerit 8 riigist, kes jagavad 5 merepiiri.

 

Inimtegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside emissioon mõjutab kliimamuutusi. Merepiiri jagavate regioonide keskmes asuvasse väinadesse koonduvad merendus- ja logistikavood, sadamaoperatsioonid ning sellega seotud tööstusharude tegevus, mis kokku jätavad tähelepanuväärselt suure CO2 jalajälje. Projekti PASSAGE eesmärk on otsida lahendusi keskkonnaalastele väljakutsetele ja toetada CO2 heiteid vähendavaid meetmeid Euroopa merega piirnevates regioonides. Soovime arendada ühiseid piiriüleseid algatusi väinapiirkondades, kus koonduvad tihedad transpordivood ja tegevused, mis põhjustavad olulist Co2 heite alast survet.

 

Rohkem informatsiooni ja uudiseid projekti PASSAGE kohta leiate:

Veebileht: www.interregeurope.eu/passage

LinkedIn ‘PASSAGE project'

 

 

Projektipartnerid:

 

Femern Belt Development (DK)

Harju Maavalitsus (EE)

InnoPolis: "Innovatsiooni ja kultuuri keskus" (EL)

Joonia Saarte Regioon (EL)

Helsinki-Uusimaa Liit (FI)

Ülem-Korsika Tööstus- Kaubanduskoda (FR)

Pas-de-Calais Maakonnanõukogu (FR)

Livorno Kaubanduskoda (IT)

Lecce Provints (IT)

Vlora Regiooninõukogu (AL)

Kenti Maakonnanõukogu (UK)

 

 

Projekti PASSAGE kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (FEDER) läbi Interrreg Europe koostööprogrammi.

 

 
Toimetaja: JANE GRIDASSOV