Ühistranspordi järelevalve

Järelevalvet korraldatakse Harju Maavalitsuse sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.Teostatakse kontrolli Harjumaa reisijateveo bussides ja reisirongides (Harju maakonnas tervikuna, Rapla maakonnas alates Raplast ning Lääne-Viru maakonnas alates Tapalt):
 

  • Sõitjate ja vedajate üle;

  • Ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.


Õiguslik alus:
 


Harju Maavalitsusel on õigus:
 

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;
  • Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, vedajad) suhtes;
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

 

Kontaktandmed:

Ahto Pahk
Kantselei õigustalituse nõunik
tel 611 8578
ahto.pahk@harju.maavalitsus.ee