Teabepäev „Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand“

19.10.15

Kutse maakondlikule teabepäevale „Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand"  


Teabepäeva eesmärgiks on tutvustada riigi ja vabakonna tegevusi rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste ümberasustamisel/-paigutamisel. Samuti antakse teabepäeval ülevaade sisserände trendidest ja hetkeolukorrast Eestis ning EL-is tervikuna, keskendudes eelkõike rahvusvahelise kaitse valdkonnale. Lisaks eeltoodule on teabepäeva eesmärgiks dialoogi pidamine kohalikul tasandil rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisega seotud küsimustes, millised on võimalused ja vajadused täna ning tulevikus?

 

Teabepäev annab muu hulgas vastuse järgmistele küsimustele:

 

 • Keda, millal ja kui palju Eestisse ümber paigutatakse ja asustatakse?
 • Kuidas ja kuhu rahvusvahelise kaitse saajad Eestis elama asuvad?
 • Millised peaksid olema rahvusvahelise kaitse saajate  elamistingimused?
 • Millised ja kui suured on rahvusvahelise kaitse saajatele makstavad toetused?  
 • Kuidas tagatakse eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele?
 • Kes ja millises ulatuses hakkab pakkuma tugiisiku teenust?
 • Kuidas toimub rahvusvahelise kaitse saajate osalemine kohanemisprogrammis?
 • Milline on haridussüsteemi valmisolek rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmiseks?
 • Kuidas toimub tugiteenuste rahastamine?
 • Millised rahvusvahelise kaitse saajatega seotud kohustused on riigil ja millised kohalikel omavalitsusüksustel, millised  on omavalitsusüksuse ülesanded tulevikus?
 • Kas Euroopa sisesed rändevood liiguvad Eesti suunas?
 • Kas pagulased on Eestis ja Euroopa Liidus sunnismaised?
 • Kes on pagulase perekonnaliikmed?
 • Ja paljudele teistele küsimustele.

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK