27.04.17

 

 
Pakkumisi saab esitada hiljemalt 17.05.2017 kell 11:00 Harju Maavalitsusse (Roosikrantsi 12, Tallinn 15077).
 
 
Harju Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise:
 
1. Harjumaal, Nissi vallas, Mustu külas asuva Põlendraba kinnistu (registriosa nr 13920802, maatulundusmaa, pindala 21,83 ha, katastritunnus 51802:003:0584, kinnistu asub Mustu Maaparandusühistu (registrikood 80387243) tegevuspiirkonnas ning kinnistu omanikul on kõik maaparandusühistu liikme õigused ja kohustused) müügiks alghinnaga 15 000 eurot (viisiteist tuhat eurot).
 
2. Tallinnas, Sõle tn 62-63 asuva korteriomandi (registriosa nr 19720101, pindala 12,3 m2, katastritunnus 78408:806:0011) müügiks alghinnaga 13 000 eurot (kolmteist tuhat eurot). 
 
 
3. Ahmed-Aga Gašimovile kuuluva osa Ahmed-Aga Gašimovi ja Tatjana Dmitrejeva ühisvarasse kuuluvast GOLDBALT OÜ (registrikood 12611588) osast müügiks alghinnaga 1 euro (üks euro). 
 
4. Ahmed-Aga Gašimovile kuuluva NN BAKU OÜ (registrikood 12753816) osa müügiks alghinnaga 1 euro (üks euro). 
 
5. Volkswagen Transporteri (väljalaskeaasta 2003, valge) müügiks alghinnaga 500 eurot (viissada eurot). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Avaldus enampakkumisel osalemiseks


Täiendav informatsioon tööpäevadel telefonidel 611 8576 või 5308 0282

Priit Kiigemägi
õigustalituse peaspetsialist

priit.kiigemagi@harju.maavalitsus.ee

 

 

Toimetaja: PRIIT KIIGEMÄGI