4.09.14

Riigimaale hoonestusõiguse (s.h sundhoonestusõiguse) seadmisega seotud toimingud

 

  • Hoonestusõiguse seadmiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine;
  • Maa riigi omandisse jätmise otsuse ettevalmistamine ja riigi omandisse jätmise otsusest teate avaldamine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  • Riigi omandisse jäetud hoonestusõigusega koormatava maa maakatastris registreerimise korraldamine;
  • Hoonestusõigusega koormatava maa riigi kinnisvararegistrisse kandmise korraldamine;
  • Hoonestusõigusega koormatava maa kinnistusraamatusse kandmise korraldamine;
  • Hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramise otsuse ettevalmistamine ja hoonestusõiguse lepingu sõlmimise korraldamine;
  • Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest teate avaldamine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  • Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamiseks, isikliku kasutusõigusega koormamiseks nõusolekute ettevalmistamine.

 

Vastutaja:
Maria Ott

Peaspetsialist
Maatoimingute talitus

tel 611 8663 

e-post maria.ott@harju.maavalitsus.ee 

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK