4.09.14

Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seonduvad toimingud

 

  • Riigimaa piiratud asjaõigusega koormamise avalduses ja lisamaterjalides märgitud andmete õigsuse ja kasutusõiguse sisu õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • Riigimaa piiratud asjaõigusega koormamist puudutavate oluliste asjaolude väljaselgitamine ja koormamise otsuse kooskõlastamine teiste asjasse puutuvate riigimaa valitsejatega;
  • Riigimaa piiratud asjaõigusega koormamise otsuse ettevalmistamine;
  • Loataotluses  riigimaale sellega piirneval maal õiguslikul alusel püstitatava ehitise rajamiseks vajalikke seadmete, mehhanismide  ja materjalide, samuti sotsiaal-kultuurilise olemusega objektide paigaldamiseks, ühekordsete ürituste korraldamiseks ning riigimaal asuva ehitise lammutamiseks märgitud andmete õigsuse ning ja lisamaterjalide kontrollimine;
  • Nõusoleku andmise otsuse ettevalmistamine riigimaale sellega piirneval maal õiguslikul alusel püstitatava ehitise rajamiseks vajalikke seadmete, mehhanismide  ja materjalide, samuti sotsiaal-kultuurilise olemusega objektide paigaldamiseks, ühekordsete ürituste korraldamiseks ning riigimaal asuva ehitise lammutamiseks.
 
Vastutajad:
Hedy Kuusalu
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8659
 
Mare Vridolin
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8664
 
Toimetaja: HEIKKO KUKK