4.09.14

Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud

 

  • Maa riigi omandisse jätmise taotluse ja asendiplaani koostamine ning kohalikule omavalitsusele arvamuse esitamiseks edastamine;
  • Maa riigi omandisse jätmise toimiku koostamine;
  • Katastriüksuse moodustaja leidmiseks vähempakkumisega tellimiskirja ja lepingu koostamine ja lepingu sõlmimise korraldamine;
  • Maa riigi omandisse jätmise otsuse ettevalmistamine ja otsuse vastuvõtmise kohta avaldamine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  • Riigi omandisse jäetud maa maakatastris registreerimise korraldamine;
  • Riigi omandisse jäetud maa kinnisvararegistrisse kandmise korraldamine;
  • Riigi omandisse jäetud maa kinnistusraamatuse kandmise korraldamine.
 
Vastutaja:
Hedy Kuusalu
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8659
 
Toimetaja: HEIKKO KUKK