4.09.14

Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud

 

  • Munitsipaalomandisse jäävate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa piiride määramise ettepaneku dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine;
  • Piiriettepanekule kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise otsustamine;
  • Esitatud maa munitsipaliseerimise taotluse õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • Munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse riigile vajalikkuse väljaselgitamine; 
  • Maa munitsipaalomandisse andmise otsuse ettevalmistamine;
  • Munitsipaalomandisse antud maa asendiplaani ja otsuse edastamine keskkonnaministrile;
  • Munitsipaalomandisse antud maa piiriprotokolli allkirjastamise korraldamine;
 
Vastutajad:
Anne Kivilaid
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8666
 
Peeter Vilimaa
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 6118667
Toimetaja: HEIKKO KUKK