Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor

4.04.17

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Taotluse üldtingimused

 

Kogukondliku turvalisuse 2017.a. toetusvooru tingimused 

 

Hindamismetoodika 

 

 

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.

 

 

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kogukondliku turvalisuse toetusvooru e-posti aadressile info@harju.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga  (Tallinn, Roosikrantsi 12) hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

 

Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm. 

 

TUR2017 taotlusvorm

TUR2017 eelarve vorm 

 

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

 

 

Infopäeva ettekanne leitav SIIT

Toimetaja: JANE GRIDASSOV