4.09.14

Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud

 

  • Kasutusvaldaja maa võõrandamise taotluses märgitud andmete õigusaktides sätestatule vastavuse kontrollimine;
  • Taotleja kasutusvaldusesse antud maa omandamise õigustatud isiku tingimustele vastavuse kontrollimine;
  • Omandamisele kuuluva maa ulatuse väljaselgitamine, kui kasutusvaldusesse antud maa koosseisu kuulub maavara sisaldavat, loodus- ja muinsuskaitse piirangutega maad;
  • Kasutusvaldusesse antud maast osalise maa võõrandmise otsuse ettevalmistamine ja kinnisasja jagamise korraldamine;
  • Võõrandatava maa erakorralise hindamise tellimine;
  • Maa võõrandamise või sellest keeldumise otsuse ettevalmistamine;
  • Kasutusvaldusesse antud maa müügilepingu sõlmimise korraldamine.
 
Vastutaja:
Hedy Kuusalu
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8659
 
Toimetaja: HEIKKO KUKK