25.09.17

 

 

 

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames.

 

 

 

Harjumaa siseturvalisuse nõukogu koostööseminarid 2016

 

Päevakorrad:

 

 

 

Harjumaa tervise- ja turvalisuse konverents 2016 „Kes kujundab tervet ja turvalist tulevikku?" 

 

Harjumaa turvalisuse nõukogu koostööseminar nr 3 

 

Harjumaa siseturvalisuse koostööseminar Harjumaa koolijuhtidele „Kool-osa turvalisest kogukonnast" 

 

 

 

Harjumaa siseturvalisuse nõukogu koostööseminarid 2017 

 

Päevakorrad: 

 

Harjumaa siseturvalisuse nõukogu koostööseminar nr 4 

 

Põhja prefektuuri ettekanne 

 

Põhja Päästekeskuse ettekanne- ennetamine õnnetusi, päästame elu, vara ja keskkonda 

 

 

 

Rapla ja Harju maakondade turvalisuse nõukogude koostööseminari 

 

Maanteeamet "Nullvisioon"- Alo Kirsimäe

 

Ohvriabi tutvustus- Olle Selliov

 

Turvalise elukeskkonna komisjon 

 

Konkurss "Raplamaa kõige turvalisem vald 2009 ja 2015" 

 

Turvaline kodukant 

 

Kuidas viia oluline sõnum inimesteni- Helen Noormets

 

 

Turvalisuse nõukogus käsitletud teemade kohta leitav lisainformatsioon: 

 

Maanteeamet "Nullvisioon" 

 

Terviseameti infomaterjalid ja sihtuuringud 

 

Toimetaja: ALAN ROOD