8.11.16

Haridusalased toimingud

 

 • riikliku ja regionaalse hariduspoliitika koordineerimine ja elluviimise korraldamine;
 • maavanemale ja kohalikele omavalitsustele ettepanekute tegemine haridusasutuste võrgu reorganiseerimiseks;
 • koostöös SAga Innove õpitulemuste välishindamise korraldamine;
 • ainesektsioonide töö, aineolümpiaadide ja teiste õppetööga seotud õpilasürituste koordineerimine;
 • haridusvaldkonnaga seotud tunnustamistegevuse koordineerimine;
 • haridust tõendavate dokumentide plankide ning kuld- ja hõbemedalite tellimuse esitamine, dokumentide ning medalite väljaandmise korraldamine ja sellekohase aruandluse koostamine.
 • Tööülesannete jaotus

 

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2016/2017. õppeaastal

 

 •     sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a - 30. oktoober 2016. a;
 •     talvevaheaeg 23. detsember 2016. a - 8. jaanuar 2017. a;
 •     kevadvaheaeg 18. märts 2017. a - 26. märts 2017. a;
 •     suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a - 31. august 2017. a

 

2017/2018. õppeaastal

 

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

 

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg kaks nädalat. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad arvestusega, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

 

Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.

 

Lisainfo

 

Maris Liiders

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Harju Maavalitsus

Tel: 611 8740

Maris.Liiders@harju.maavalitsus.ee 

 

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV