Harju maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi info

26.02.15
 

Harju maakonna avatud Harju noortekeskuste projektikonkursi korraldamise tingimused ja kord 2015.a 

 

Avatud noortekeskuste 2015. aasta projektikonkursi läbiviimise tingimuste ja korra, taotluse- ning aruannete vormide kinnitamine_ maavanema korraldus

 

ANK projektide hindamiskomisjoni moodustamine - korraldus

 

ANK projektitaotluse taotlusankeet 2015. a

 

ANK projekti aruandevorm 2015. a

 

ANK projekti kuluaruande vorm 2015. a

 

Kontaktandmed:

Anne Martin
Noorsootöö nõunik, TÕN Harju Maavalitsuse koordinaator
Harju Maavalitsus
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn
tel 611 8755
e-post: anne.martin@harju.maavalitsus.ee