Uudised ja Teated

Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 84 protsenti alustanutest

28.04.2016

Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas sel aastal suitsuvabana 768 klassi ehk 84 protsenti kõikidest alustanud klassidest. Oktoobris 2015 liitus Tervise Arengu Instituudi korraldatava ennetusprogrammiga 911 põhikoolik...  Loe edasi »

22.04.16

Seoses ametnike koolitusega ei toimu 27. ja 28. aprillil 2016 Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituses vastuvõttu.

 

Sündi ja surma saab registreerida Tallinna Perekonnaseisuametis aadressil Tallinn, Pärnu mnt 67.

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK