Uudised ja Teated

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. aprillini

03.03.2015

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Programmist saab taotleda toet...  Loe edasi »

Riigikogu valimiste hääletamissedelite teistkordne ülelugemine

23.02.15
Vabariigi Valimiskomisjoni 15.10.2014 a määruse nr 37 „Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord Riigikogu valimistel" § 41 lõike 2 kohaselt alustab maakonna valimiskomisjon hääletamissedelite (teistkordset) ülelugemist valimispäevale järgneval päeval, st 2. märtsil kell 10.00 Harju maavalitsuses.
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Kooliturvalisuse koolitused

20.02.15
Kooliturvalisuse koolitused toimuvad 3. märtsil kl 13-17 Tallinnas Õpetajate Maja Magistrisaalis III korrusel (70 osalejat)  ja 5. märtsil kl 13-17 Tallinnas Õpetajate Maja Kroonisaalis II korrusel (120 osalejat). Registreerimine lõpeb 27. veebruaril. Registreerida saab siin.
 
Täpsem informatsioon siit.

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Vabariigi Valimiskomisjon

18.02.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
17.02.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK