Uudised ja Teated

Nädala eelinfo 25. mai - 31. mai

25.05.2015

Eelinfo 25. – 31. mai Esmaspäev, 25. mai - kell 9.30-13.15 osalevad sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Nele Kunder ja Liis Saarna laste internetisõltuvuse projekti DIGILAPS infopäeval Euroopa hotellis (info Nele Kunder 611 8547) ...  Loe edasi »

22.05.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
17.02.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK