Uudised ja Teated

Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini L503 trassi asukoha määramine

15.04.2015

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" eskiislahenduse avalikud arutelud Saue vallas toimuvad 27.04. 2015 Tulenevalt avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest täi...  Loe edasi »

Harju Maavalitsus

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
17.02.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK