Uudised ja Teated

Harjumaa kohaliku loomatauditõrjekomisjoni (KLTTK) laiendatud istungi kokkuvõte

22.06.2016

Seakatku positiivsed leiud kütitud ja hukkunud metsigadelt võetud proovidest näitavad, et viiruse kontsentratsioon Eesti looduses on endiselt kõrge ja oht, et taud võiks jõuda metsast farmi, on väga suur. Eelneva aasta kogemus on näidanud, et su...  Loe edasi »

Rahvastiku toimingute talituse vastuvõtt pühade ajal

21.06.16

Kolmapäeval, 22.06.2016 on rahvastiku toimingute talituses vastuvõtt 09.00 – 13:00.

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Maakaitsepäev Padise vallas

18.05.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK