Uudised ja Teated

Nädala eelinfo 29. august - 4. september

29.08.2016

Eelinfo 29. august – 4. september Esmaspäev, 29. august - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604) - kell 14.00-16.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail...  Loe edasi »

30.08.16

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) korraldab

 

infopäeva TOETUSE TAOTLEJATELE

Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) ja
KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2016. AASTA MAAKONDLIKUST TOETUSVOORUST

 

14. septembril 2016 kell 11.00–15.00

 

Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas

 

Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejatele, taotlustele, tegevustele ning aruandlusele.

Taotluste esitamise tähtajad Harju Maavalitsusele on
KOP 3. oktoober 2016 kell 16.30
Turvalisus 1.november 2016 kell 16.30

 

Infopäev on tasuta.

Eelregistreerimine HEAKi kodulehel

http://www.heak.ee/kohaliku-omaalgatuse-programmi-ja-kogukondliku-turvalisuse-2016-aasta-maakondliku-toetusvooru-infopaev-14092016

 

 

Lisainfo: Külli Vollmer, e-post kylli@heak.ee, tel 656 6522

                                                                                                                                  

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

29.08.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK