Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

2.03.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.

 

 

Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille`ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt


Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Teadmiseks...
Legaliseerima ja apostilleerima ei pea järgmiste riikide sünni-, surma- abieludokumente: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi (kui dokument on väljastatud Viini 1976. a perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konvensiooni kohaselt).
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Apostilliga kinnitamist või dokumendi legaliseerimist ei nõuta samuti riikide puhul, millistega on Eestil sõlmitud õigusabileping. Nendeks riikideks on Venemaa, Läti, Leedu, Ukraina ja Poola.

 

01.07.2012 jõustus 12.12.2011 allkirjastatud Eesti ja Soome õigusabileping. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri väljavõtteid (inglisekeelseid) ilma apostillita ja tõlketa. Samuti ei pea olema apostilliga kinnitatud Soome kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Eesti poolt väljastatud dokumentidest on vabastatud apostilliga kinnitamise nõudest sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse-, lahutuse-, ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega.

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 01.07.2010 ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

 

 

Kestvus Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

 

Hind

 

Riigilõivuvaba

 

 

Õigusaktid

 

 

Vastutaja

 

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Tallinn, Roosikrantsi 12, B korpus I korrus

 

Vastuvõtuajad: 

esmaspäev ja kolmapäev 09.00-12.00; 13.00-16.00

teisipäev ja neljapäev 09.00-13.00

 

Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument.
  • Sündi tõendav dokument
  • Surma tõendav dokument
  • Abielu lahutust tõendav dokument


Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.


Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti .

 

Tulemus
Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.