4.09.14

Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamisega seotud toimingud

 
  • Erastatava maa maakatastris registreerimise korraldamine;
  • Erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine;
  • Maareformi seaduse § 234 alusel vaba metsamaa erastajate nimekirja kantud isiku vaba metsamaa erastamise õigust omava isiku tingimustele vastavuse kontrollimine;
  • Erastatava maa müügihinna, maal kasvava metsa maksumuse ning erastatava maa ja kasvava metsa eest tasumise korra, tähtaegade ning järelmaksu tingimuste määramine;
  • Maa erastamise tingimuste määramine;
  • Maa erastamise otsuse ja kirjaliku müügilepingu ettevalmistamine ning müügilepingu sõlmimise korraldamine.
 
Vastutaja: 
Maria Ott
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8663 
Toimetaja: HEIKKO KUKK