Uue nime andmine

2.03.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus
Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.
 
Selleks  esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.
 
Loe veel:
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
 
Vaata lisaks:
 
 
Kestvus Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul. Teatud nimemuutmise põhjused lubavad menetluse teostada maavalitsuses, osadel juhtudel kuulub avalduse menetlemine siseministeeriumi pädevusse.
Hind Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud  põhjusest kas riigilõivu eest summas 100 eurot või ilma riigilõivuta.
 
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

SEB pank

EE891010220034796011

Swedbank

EE932200221023778606

Nordea Bank

EE701700017001577198

Danske Bank

EE403300333416110002

 

 

 

 

 

 

 

 

Viitenumber:

2900082715, selgitus: uue nime andmine

 
Õigusaktid


Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

 

Vastutajad
 

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Aadress: Tallinn, Roosikrantsi 12, B korpus I korrus

Vastuvõtuajad: 

esmaspäev ja kolmapäev 09.00-12.00; 13.00-16.00

teisipäev ja neljapäev 09.00-13.00

 

Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument.
Tulemus

Regionaalministri käskkiri või perekonnaseisuametniku otsus.

Nimekanne rahvastikuregistris.

Viide

Palume avaldus printida kahepoolselt, mitte eraldi kahel lehel