Harju maavanem osaleb täna Brüsselis NOSTRA (Network Of STRAits) lõpukonverentsil

27.02.15

Pressiteade

22. oktoober 2014

 

Harju maavanem Ülle Rajasalu osaleb täna, 22. oktoobril, Brüsselis toimuval NOSTRA (Network Of STRAits) - INTERREG IVC väinade projekti lõpukonverentsil, kus allkirjastab värskendatud Euroopa Väinapiirkondade Initsiatiivi koostöömemorandumi. 

 

Pas-De-Calais departemangu ja Kenti maakonna eestvedamisel loodud Euroopa Väinapiirkondade Initsiatiivi esimene koostöömemorandum allkirjastati 23. novembril 2010 Coquelles'is (Prantsusmaal). 

 

Euroopa Väinade Initsiatiiv on kokku kutsutud eelkõige vajadusest ühtse Euroopa merenduspoliitika järele, mis arvestaks väinapiirkondade eripäradega ning integreeriks vastavad ettepanekud struktuurifondidesse perioodil 2014-2020. Peamiselt võib tihedalt laevatatavate väinapiirkondade probleemid ja potentsiaali tuua välja valdkondades nagu, mereohutus, rannikualade kaitse, transport ja logistika, turism, migratsioon, keskkond ja säästlik areng jne. Väinapiirkonnad on ühelt poolt riike ja erinevaid jurisdiktsioone eraldavateks, kui ka ühist kultuuri ja kontakte kandvateks sildadeks ning võimalikuks majandust vedavaks mootoriks keskuste mõjupiirkondadele.

 

2010 aastal allkirjastatud Euroopa Väinapiirkondade koostöömemorandumi osaks oli ühise INTERREG IV C projekti NOSTRA algatamine. NOSTRA on Euroopa ülene koostööprojekt, mille partnervõrgustiku moodustavad 16 partnerit Euroopa 8 väinapiirkonnast. Soome lahe esindajatena osalevad võrgustikus Harju maavalitsus ja Uusimaa Liit.

 

Projekti NOSTRA laiem eesmärk on üldise bioloogilise mitmekesisuse ja looduspärandi säilitamine. Kogemuste ja parimate meetodite vahetuse kaudu on projekti eesmärgiks uurida vajalikke valitsemismeetodeid, et tagada väinapiirkondade areng ja arendada väinade funktsiooni väravana tagamaale ning välisterritooriumitele. Seda tehakse läbi vaadeldes küsimusi mis hõlmavad majanduslikku arengut, transporti, turismi ja bioloogilist mitmekesisust. Projekt rahastatakse Euroopa Ühenduse Regionaalarengu Fondist läbi INTERREG IVC programmi. Kogueelarve, mis jaguneb 16 partneri vahel, ulatub 2,36 miljoni euroni, millest ERDF rahastus moodustab of 1,79 miljonit eurot.

 

Projekti tegevused toimuvad alates 2012. aasta jaanuarist kuni selle aasta detsembrini.

 

Projekti koduleht aasub aadressil http://www.nostraproject.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lõpukonverentsi ülevaade on leitav http://www.nostraproject.eu/News/Final-conference-of-the-project

Toimetaja: HEIKKO KUKK