Turvaline kool 2014

25.02.15
16. detsembril lõppes koolitusseminariga selleks aastaks projekt Turvaline kool. Tehti kokkuvõtteid ning Eesti Moreno Koolituskeskuse koolitaja Tuuli Vellama rääkis osalejatele kriisi olemusest ning sellega toimetulekust.

 

Neljapäeval, 4. detsembril, toimus projektis „Turvaline kool" osalenud koolide tunnustamine sel aastal parimaks eeskujuks olevas Laulasmaa Koolis. Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt anti üle rändkarikas ning Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Eesti Haigekassa poolt seinaplaat "Turvaline kool".

 

Sel aastal osales projektis 8 kooli: Laulasmaa Kool, Vääna Mõisakool, Ääsmäe Põhikool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Kajamaa Kool, Saue Gümnaasium, Turba Kool ja Maardu Gümnaasium.

 

Projektis osalenud koolid väärtustasid võimalust endid süsteemselt hinnata ning peavad hindamistulemusi oluliseks sisendiks kooli arengukava jaoks. Koolid esitasid enesehindamise küsimustiku ja soovi korral lisamaterjalid. Lisaks külastasid koostööpartnerite esindajad koole ning kohtusid juhtkonna, õpetajate ja õpilasesinduse esindajatega. Osalevate koolide tase on aastate jooksul olnud üsna erinev, on olnud neid, kes alles süsteemse arendamisega alustamas, kui neid, kes sellega aastaid edukalt tegelenud.

 

Projektis osalenud koole tunnustavad Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Eesti Haigekassa, Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Maanteeameti põhja regiooni, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri, Operation Lifesaver Estonia ning Põhja-Eesti rajaleidja keskusega.

 

2012. aastal alustatud pilootprojekti eesmärgiks on aidata ja toetada koole turvalisuse laiapõhjalisel enesehindamisel pakkudes selleks Maailma Terviseorganisatsiooni praktikale toetuvat hindamistööriista ning nõustamist ja sisendit arengukavadesse.

 

Lisainfo:

Kairi Kilp

Eesti Tervisedenduse Ühingu

Harju osakonna juhataja

526 1209

kairi.kilp@gmail.com

 

Nele Kunder

Harju Maavalitsuse

sotsiaal- ja tervishoiutalituse

peaspetsialist

611 8547

nele.kunder@mv.harju.ee

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK