« Tagasi

Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu ning tehnilise lahenduse analüüsi konsultandid on selgunud

2016 aasta juunis tegi Euroopa Komisjoni otsuse rahastada Kesk-Läänemere Programmist Eesti-Soome ühisprojekti FinEst Link, Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse põhjalike uuringute teostamiseks. Uuringuid, mille käigus selguvad kahe riigi vahelise mere aluse raudteetunneli maksumus, tasuvusaeg ning võimalik tehniline lahendus, algavad juba selle aasta veebruaris. Esimesi tulemusi on oodata juba käesoleva aasta jooksul.

 

Eelmise aasta teises pooles kuulutati välja kaks hanget – tunneli tasuvuse ja mõjuanalüüsi ning samuti tehnilise kontseptsiooni ning majandusliku hinnangu analüüsi teostamiseks.

 

Tänaseks on hanked edukalt lõppenud ning uuringute tegijad selgunud.

 

Püsiühenduse tasuvust ja laiemat mõjuanalüüsi asub teostama konsortsium koosseisus Ramboll Finland, Sito, Strafica, Urban Research TA, Pöyry Finland ning Skepast ja Puhkim. Konsortsiumi selgitab, kas raudteetunneli rajamine on põhjendatud, või peaksime ka pikemas perspektiivis keskenduma laevaliiklusele ja Tallinna-Helsingi sadamate arendamisele.

 

Mõlema stsenaariumi kohta valmib tasuvusarvestus ja laiem mõjuanalüüs. Uuringu käigus tehakse põhjalik taustaanalüüs, uuritakse rajatava püsiühenduse mõju nii Eesti, Soome, kui ka kogu Euroopa majandusele, demograafilistele arengutele, samuti sotsiaalsetele, regionaalsetele ning majanduslikele väljavaadetele mõlemas riigis. Teostatakse ka traditsiooniline tasuvusanalüüs ning antakse hinnang reisi- ning kaubamahtudele. Uuringus keskendutakse ka olemasolevale laevaliiklusele ning ühendustele sadamatega nii Tallinnas, kui ka Helsingis.

 

Tehnilise kontseptsiooni ning majandusliku hinnangu uuringu viib läbi konsortsium koosseisus Sweco, WSP, Hendrikson ja Ko ning Šveitsi Amberg Engineering, kes on olnud seotud Gotthardi ja Brenner tunnelite projekteerimistega. Valmiv uuring keskendub veealuse raudteetunneli tehnilisele ning majanduslikule teostatavusele.

 

Konsultantide abil selgitatakse välja tunneli võimalik trassivariant, samuti peatuste ja depoode asukohad, lisaks teostatakse riski-ja turvaanalüüs, hinnatakse tunneli mõju keskkonnale, vaadeldakse võimalusi tunneli sidumiseks ühistranspordivõrku ja mõju linnaruumile. Uuring annab väärt infot ka tunneli ning rongitranspordi haldus- ka hoolduskulude osas..

 

Tunneli projektijuht Kari Ruohonen on konkursi tulemustega rahul ning ütleb, et pakkujate seas oli mitmeid rahvusvahelise kogemusega transpordi suurprojektide valdkonna tipptegijaid, ning lisaks  kohalikku teadmist nii Eestist, kui ka Soomest.

 

Hangetes osales kokku kümme pakkujat. Tegemist oli piiratud hankemenetlusega.

 

Harju maavanem Ülle Rajasalu sõnul oleme sammukese võrra lähemal arusaamisele, mida selline megaprojekt meile tähendab. "Harjumaa ja kogu Eesti jaoks on heade ühenduste olemasolu eluliselt tähtis. Kui soovime oma majandust edendada, on oluline, et maailm oleks meile kättesaadav ja meie maailmale. Tallinna-Helsingi vaheline tunnel koos Rail Balticuga seoks pealinnad, avaks Euroopa soomlastele ja lisaks kindlasti atraktiivsust meie piirkonnale," lisas Rajasalu. 

 

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel huvipakkuv projekt. "Minu hinnangul võib see tulla kasuks nii Eesti kui ka Soome arengule. Projekti elujõulisusest parema ülevaate saamiseks tuleb aga läbi viia vastavad uuringud, mille järel saab astuda juba konkreetsemaid samme. Ei möödu ühtegi kohtumist soomlastega, kus tunneli küsimus spontaanselt lauale ei kerkiks ning võin kinnitada, et põhjanaabrite huvi antud püsiühenduse vastu on suur. Eriti kui me räägime tunnelist koos Rail Balticu rajamisega".

 

Põhjalikke uuringuid rahastatakse Euroopa Kesk-Läänemere INTERREG-programmist saadud toetuse abil. Kaheaastase FinEst Link projekti kogueelarve on 1,3 miljonit eurot. Projekti juhtpartner on Uusimaa Liit ja partnerid on Eesti Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna linn, Harju Maavalitsus, Helsingi linn ning Soome Transpordiameti.

 

Soome ja Eesti partnerid osalevad ühiselt tasuvusuuringu teostamises ja rahastamises. Projekti mõjuanalüüsi tööpaketi eest on vastutav Helsingi linn ja tunneli tehnilise lahenduse ja majandusanalüüsi eest seisab hea Soome Transpordiagentuur

 

Varem teostatud tasuvusuuringu eeluuring on leitav aadressil http://harju.maavalitsus.ee/talsinkifix

 

 

Lisainfo:
Kaarel Kose
Harju Maavalitsus
Nõunik
tel: +372 611 8616
mob: +372 52 08 480
kaarel.kose@harju.maavalitsus.ee