« Tagasi

Harjumaal rahastati kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2017 raames kuut projekti.

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta toetusvooru laekus Harjumaal tähtajaks ning nõuetele vastavalt 20 avaldust, kogusummas 61 761,91 eurot.

Harju maakonnale (k.a Tallinn) eraldatud kogusumma oli 18 039,35 eurot (sealhulgas 2017 aastaks eraldatud 18 000 eurot ja 2016 aasta toetusvahendite jääk 39,35 eurot).

 

Hindamiskomisjoni ettepanekul ning maavanema korralduse algusel leidsid rahastust alljärgnevad projektid:

 

1.     Mittetulundusühing Kaberneeme Klubi projekt "Kaberneeme VPK depoohoone elektriliinide ümberehitus" summas 3 500 eurot

2.     Mittetulundusühing Põhja vabatahtlikud projekt "Vabatahtlike turvataktika oskuste arendamine" summas 3 420 eurot

3.     Mittetulundusühing Aegviidu Päästeselts projekt "AED aparaadi soetamine"  summas 2 348 eurot

4.     Mittetulundusühing Pärispea Vabatahtlike Päästeselts projekt "Pärispea Vabatahtlike Päästeseltsi päästevarustuse täiendamine" summas 3 499,99 eurot

5.     Mittetulundusühing Maidla Külaselts projekt "Tuletõrje kuivhüdrandi rajamine" summas 3 317,40 eurot

6.     Mittetulundusühing Välja Selts projekt "Välja elamupiirkond turvalisemaks elukeskkonnaks, valvekaamerate etapp" summas 1953,96 eurot

 

Kogukondliku turvalisuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Oluliseks peetakse vabatahtlike toetamist ning lisandväärtuse lisamist inimelude päästmisele. Sellest tulenevalt on oluline rahastada ka võimalikult erinevaid tegevusviise (merepääste, maapääste, kogukonna arendamine ja teadvuse tõstmine). 

Harju maavanem moodustas taotluste hindamiseks komisjoni, kuhu kuulusid lisaks Harju maavalitsuse esindajale ka Politsei- ja Piirivalve ning Päästeameti esindajad.