« Tagasi

Harju maavanema ettepanek lülitada Tartu maantee delta rajamine järgmisesse teehoiukavasse 2021-2027

Harju maavanem Ülle Rajasalu saatis selle nädala alguses majandus- ja taristuministrile ettepaneku lülitada Tartu maantee delta rajamine järgmisse teehoiukavasse 2021-2027. Tegemist on Tallinna väikese ringtee ehk Tartu maantee deltaga, mis ühendaks ühelt poolt Smuuli tee pikendust Tartu maanteega Peetri küla piirkonnas ning teiselt poolt suubuks Viljandi maanteele Valdeku tänava piirkonnas.

 

Pöördumise aluseks on "Riigiteede teehoiukava aastateks 2014-2020", kus valitsus on otsustanud Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa maantee Kose- Mäo teelõigu neljarealiseks ehitamise. Nimetatud trassilõigu väljaehitamisel 2+2 sõidurajaga I klassi maateeks suurendaks aga oluliselt liikluskoormust Tallinnasse sisse- ja väljasõidul mööda Tartu maanteed, kus juba täna on läbilaskevõime tipptundidel ammendumas- rahvusvahelise lennujaama ja Ülemiste liiklussõlme juures on liikluskoormus orienteeruvalt 40 000 autot ööpäevas. Lisaks sellele tuleb silmas pidada Tallinnaga piirnevate omavalitsuste arengutrende ning arvestades Rail Balticu reisiterminari rajamist Ülemistele, võib arvata, et tulevikus kasvab liikluskoormus antud piirkonnas veelgi. 

 

Esialgsete arvutuste kohaselt aitaks Tartu maantee delta vähendada rahvusvahelise lennujaama juures liikluskoormust orienteeruvalt 13 000 auto võrra ööpäevas. Ühtlasi aitab Tartu maantee delta muuta Tallinna ja selle ümbruse liiklust senisest sujuvamaks, kuna see vähendaks liikluskoormust Tallinna kesklinna ja Järvevana tee ning Ülemiste ristmiku vahelises piirkonnas. Autovood, mis liiguvad ida- lääne suunaliselt Tallinna, sh rahvusvahelisse sadamasse ja selle lähiümbrusesse, saaksid väikese ringtee olemasolul kasutada alternatiivset teed ja neil ei ole vajadust täiendavalt koormata täna niigi suure liikluskoormusega piirkondi.

 

Tartu maantee delta olulisust näeb ka Põhja-Eesti regionaalnekriisikomisjon, kes on rõhutanud, et täiendava võimaluse rajamine liikluse hajutamiseks aitab oluliseks kaasa piirkonna liiklusohutuse ja keskkonnaseisundi parandamisele ning tagab kriisiolukordades oluliselt parema ligipääsetavuse ja annab juurde evakuatsiooni võimaluse nii pealinnast kui selle lähipiirkonnast, mis kokkuvõttes aitab säästa elusid.

 

Eelnevast tulenevalt tegi Harju maavanem ministrile ettepaneku anda Maanteeametile juhised Tartu maantee Delta vajalikkuse analüüsimiseks ning ühtlasi koordineerida erinvate osapoolte koostööd, et uue teehoiukava koostamisel oleksid Tartu maantee deltaga seonduvad analüüsid eelnvalt tehtud ning sõlmitud osapooltega kokkulepped rahastamise ja ajakava osas.

 

Antud teemaga on maavalitsus ministeeriumi poole pöördutud korduvalt (02.04.2015, 16.11.2015 ja 17.05.2016). Lisaks sellele on oma toetuskirjad varasemalt esitanud ka  Tallinna Linnavalitsus (24.04.2015 ja 27.11.2015), Harjumaa Omavalitsuste Liit (09.12.2015), Rae Vallavalitsus (05.02.2016) ning Päästeameti juhtimisel Põhja- Eesti regionaalne kriisikomisjon (08.02.2016).