« Tagasi

Eelinfo 26. juuni – 02. juuli

Harju Maavalitsus    


Eelinfo 26. juuni – 02. juuli

 

Kultuurinõunik Riin Kivinurm on seotud koolinoorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamisega. (Info Riin Kivinurm 611 9752)

 

Esmaspäev, 26. juuni

- Kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund. (Info Terje Lillo 611 8604)

- Noorsootöö nõunik Anne Martin osaleb hoolekogu esimehena K. Pätsi Vabaõhukooli hoolekogu koosolekul. (Info Anne Martin 611 8755)

 

Teisipäev, 27. juuni

- Peainspektor Katrin Kuusk osaleb üleriigilise nõustamiskomisjoni töös SAs Innove. (Info Katrin Kuusk 611 87754)

 

27. juuni – 28. juuni

- Noorsootöö nõunik Anne Martin tutvub koos Viimsi noortevolikogu liikmetega MEP Indrek Tarandi kutsel Brüsselis EL Parlamendi tööga. (Info Anne Martin 611 8755)

 

Neljapäev, 29. juuni

- Kell 14.00 Jõelähtme vald, Ihasalu küla Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis. (Info Helen Madison 611 8584)

 

Pühapäev, 02. juuli

- Maavanem Ülle Rajasalu, nõunik Terje Lillo, avalike suhete nõunik Jane Gridassov, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ja kultuurinõunik Riin Kivinurm osalevad koolinoorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus. (Info Riin Kivinurm 611 9752)