« Tagasi

Eelinfo 24. – 30. aprill

Harju Maavalitsus    

 

Esmaspäev, 24. aprill

- Kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)

- Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, kultuurinõunik Riin Kivinurm, noorsootöö nõunik Anne Martin, peainspektorid Inna Mikli, Katrin Kuusk ja Sirje Luide osalevad välisvaatlejatena eesti keele riigieksamil Harjumaa koolides. (Info Maris Liiders 611 8740)

- Haridus- ja sotsiaalosakonna peainspektorid Vaido Niinesalu ja Tõnis Arvisto annavad välja eesti keele riigieksami materjale Harjumaa ja Tallinna koolidele ja võtavad vastu eesti keele riigieksami materjale Harjumaa ja Tallinna koolidelt. (Info Vaido Niinesalu 611 8745)

 

24.- 25. aprill

- Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse osaleb Riias toimuval üritusel Rail Baltica Global Forum 2017 (info Joel Jesse 611 8780)

- Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Tiina Beldsinsky osaleb Kesk-Läänemere programmi seirekomitee nõupidamisel Tartus (info Tiina Beldsinsky 611 8790)

 

Teisipäev, 25. aprill

- Kell 11.00 avab maavanem Ülle Rajasalu noortefoorumi „Olen ise oma valikute tegija" Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonikeskuses Mektory, Raja 15 (info Terje Lillo 611 8604)

- Kell 10.30‒16.00 osalevad nõunik Terje Lillo, avalike suhete nõunik Jane Gridassov, noorsootöö nõunik Anne Martin, sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Nele Kunder ning peaspetsialist Kerli Tamm noortefoorumil „Olen ise oma valikute tegija" Mektorys (info Terje Lillo 611 8604)

- Haridus- ja sotsiaalosakonna peainspektorid Vaido Niinesalu ja Tõnis Arvisto valmistavad ette eesti keel teise keelena riigieksami materjale SA-s Innove. (Info Vaido Niinesalu 611 8745)

- Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders osaleb üleriigilise nõustamiskomisjoni töös SAs Innove. (Info Maris Liiders 611 8740)

 

Kolmapäev, 26. aprill 

- Kell 14.00 Keila linn, Raba 45 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Helen Madison, 611 8584).

- Haridus- ja sotsiaaloakonna peainspektorid Vaido Niinesalu ja Tõnis Arvisto annavad välja eesti keel teise keelena riigieksami materjale Harjumaa ja Tallinna koolidele ja võtavad vastu eesti keel teise keelena riigieksami materjale Harjumaa ja Tallinna koolidelt. (Info Vaido Niinesalu 611 8745)

- Noorsootöö nõunik Anne Martin ja haridus- ja sotsiaalosakonna peainspektor Inna Mikli osalevad välisvaatlejatena eesti keel teise keelena riigieksamil Harjumaa koolides. (Info Maris Liiders 611 8740)

 

Neljapäev, 27. aprill

- Kell 14.00-16.00 toimub maavanem Ülle Rajasalu kodanike vastuvõtt eelregistreerimise alusel (info Terje Lillo 611 8604)

- Kell 14.00‒16.00 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Nele Kunder ning peaspetsialist Kerli Tamm Harjumaa tervisenõukogu koosolekul Harju Maavalitsuses (info Nele Kunder 611 8550)

- Noorsootöö nõunik Anne Martin osaleb koolitusel Tallinna Ülikoolis. (Info Anne Martin 611 8755)

 

27.- 28. aprill

- Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse, peaspetsialist Alan Rood ja arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute talituse juhataja Jaan Saulin osalevad maavalitsuste ja Rahandusministeeriumi planeeringuspetsialistide seminaril Põlvamaal (info Joel Jesse 611 8780).

 

Reede, 28. aprill

- Kell 14.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu Tallinna vangla sarikapeol  Rae vallas, Linnaaru tee 5  (info Terje Lillo 611 8604)