« Tagasi

Eelinfo 08. – 14. mai

Harju Maavalitsus    


Eelinfo 08. – 14. mai

 

Esmaspäev, 08. mai

- Kell 9.00 osalevad nõunik Terje Lillo ja avalike suhete nõunik Jane Gridassov Kogukondliku turvalisuse 2017. a. toetusvooru taotluste hindamiskomisjoni koosolekul Harju Maavalitsuse II korruse saalis (info Terje Lillo 611 8604)

- Noorsootöö nõunik Anne Martin viib koostöös SAga INNOVE Westholmi Gümnaasiumis läbi PISA 2018 eeltesti. (Info Anne Martin 611 8755)

- Osaleb sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Tiiu Pärnmäe Terviseameti uuringu „Tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes" teabepäeval Tervise Arengu Instituudis. (Info Tiiu Pärnmäe 611 8546)

 

 

Teisipäev, 09. mai

- Kell 10.00-13.15 osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse, nõunik Kaarel Kose ja peaspetsialist Tiina Beldsinsky Kesk-Läänemere programmi projekti FinEst Link töökoosolekul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (info Kaarel Kose 611 8616)

 - Kell 14.00-17.00 osalevad nõunik Terje Lillo ja avalike suhete nõunik Jane Gridassov, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ja kultuurinõunik Riin Kivinurm EV 100 Harju maakonna hindamiskomisjoni koosolekul Harju Maavalitsuse II korruse saalis (info Riin Kivinurm 611 8752)

- Kell 14.30-15.30 osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse, nõunik Kaarel Kose ja peaspetsialist Tiina Beldsinsky Kesk-Läänemere programmi projekti FinEst Link töökoosolekul Harju Maavalitsuse III korruse saalis (info Kaarel Kose 611 8616)

 

 

Kolmapäev, 10. mai 

- Kell 9.30-11.00 osalevad nõunik Terje Lillo ja haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders turvalisuse maakondlikul arutelul Harjumaa Omavalitsuste Majas, Sirge 2 (info Terje Lillo 611 8604)

- Arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Kaarel Kose osaleb rahvusvahelisel ühistranspordi visioonikonverentsil "Tartu Ühistransport 2030" Eesti Rahva Muuseumis (info Kaarel Kose 611 8616)

- Peainspektor Vaido Niinesalu osaleb Tallinna ja Harjumaa Nõustamiskomisjoni töös Põhja-Eesti Rajaleidja Keskuses Maakri 23A. (Info Vaido Niinesalu 611 8745)

 

 

Neljapäev, 11. mai

- Kell 10.00-12.00 osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu töögrupi nõupidamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (info Joel Jesse 611 8780)

- Peainspektorid Vaido Niinesalu ja Tõnis Arvisto valmistavad SA-s Innove ette matemaatika riigieksami materjale. (Info Vaido Niinesalu 611 8745)

- Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ning peainspektorid Katrin Kuusk ja Sirje Luide osalevad „Eestimaa õpib ja tänab" maakondliku komisjoni töös. (Info Maris Liiders 611 8740)

 

 

Reede, 12. mai

- Kell 10.00-16.00 osalevad arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialistid Maret Välja ja Tiina Beldsinsky kohaliku omaalgatuse programm hindamiskomisjoni istungil Tallink hotelli konverentsiruumis (info Maret Välja 611 8773)

- Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, kultuurinõunik Riin Kivinurm, noorsootöö nõunik Anne Martin, peainspektorid Inna Mikli, Katrin Kuusk ja Sirje Luide ning peaspetsialist Tiiu Pärnmäe osalevad välisvaatlejatena matemaatika riigieksamil Harjumaa koolides. (Info Maris Liiders 611 8740)

- Peainspektorid Vaido Niinesalu ja Tõnis Arvisto annavad SA-s Innove välja matemaatika riigieksami materjale Harjumaa ja Tallinna koolidele ja võtavad vastu matemaatika riigieksamite materjale Harjumaa ja Tallinna koolidelt. (Info Vaido Niinesalu 611 8745)