Uudised ja teated

Harjumaal tänatakse laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhte ja korraldajaid

Reedel, 24. oktoobril kell 16 toimub Laitse Graniitvillas XXVI üldlaulupeo ja XIX –tantsupeo „Aja Puudutus. Puudutuste Aeg" tänuüritus, kus tunnustatakse neid tublisid harjumaalasi, kes aitasid maakonna kollektiividel laulu- ja tantsupeole jõuda, korraldasid TuleTulemise teekonda läbi Harjumaa ning toetasid kollektiive laulukaare all.   Tänuüritusele on kutsutud laulu-, tantsu-...

Rail Baltic trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.   Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn...

Rail Baltic trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.   Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn...

Uuringu järgi oli mullu novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde

Tervise Arengu Instituudi tehtud tervishoiutöötajate uuringu järgi töötas 2013. aasta novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde. Arstide seas oli kõige enam perearste, anestesioloogia- ja intensiivraviarste ning günekolooge – vastavalt 942, 299 ja 296 arsti.   Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina – neid oli vastavalt 9, 4,...

Tervishoiutöötajate palgauuring: alla alammäära tasustatud ametikohtade arv on vähenenud

Osalise ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 10,12 eurot, õendustöötajatel 4,98 eurot ja hooldajatel 2,74 eurot, näitab Tervise Arengu Instituudi iga-aastane tervishoiutöötajate palgauuring.   Võrreldes 2013. aastaga neis ametigruppides brutotunnipalgad oluliselt muutunud ei ole, kasvades arstidel keskmiselt 2,5%,...

Taas algab ennetuskampaania „Vähem on parem"

Tervise Arengu Instituut viib alates esmaspäevast, 20. oktoobrist taas läbi alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaaniat „Vähem on parem". Selle eesmärk on anda mõtteainet vaagimaks, mida inimene alkoholitarvitamisega tegelikult võidab ja mida kaotab.   2012. aastal tarvitati Eestis elaniku kohta 10,4 liitrit absoluutset alkoholi. Kuulume sellega maailmas ühtede enim alkoholi...

Uuring: laste probleemne arvutikasutus on seotud kehvema tervise ja meeleoluga

Eesti 2. ja 8. klasside õpilaste seas läbi viidud uuring näitas, et liigne arvutikasutus on seotud halvema meeleolu, üksildustunde, apaatia ja väsimusega ning seda nii poiste kui tüdrukute seas. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös tehtud laste digisõltuvuseteemalises küsitluses osales kokku ligi 2000 last Eesti eri paigust.   Uuringu koordinaator Kätlin...

Nädala eelinfo 20. - 26. oktoober

Harju Maavalitsus   Eelinfo 20. oktoober – 26. oktoober   Esmaspäev, 20. oktoober   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 14.00-16.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Keskkonnaameti Harju büroos toimuval Harju maakonnaplaneeringu 2030+...

Harju maavanem tunnustab Harjumaa 2014. aasta tublimaid täiskasvanud õppijaid

2014. aastal pälvivad täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustuse kuus Harjumaa tublimat tegijat järgmistes kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum organisatsioon, aasta koolitussõbralikum omavalitsus, väärikas õppija ja kogukondliku tegevuse edendaja .   Teisipäeval, 14. oktoobril Tallinna Raekojas kell 15.00 algava tänuüritusega...

Suitsuprii klassi tiitlile hakkab võistlema 886 klassi

Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammis Suitsuprii Klass osaleb sel aastal üle Eesti kokku 886 klassi 15 045 õpilasega. Euroopas üks levinumaid noortele suunatud suitsetamisvastaseid ennetusprogramme toimub meil juba 13. korda.   Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda kogu võistluse perioodil ehk oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks...

Nädala eelinfo 13. - 19. oktoober

Eelinfo 13. oktoober – 19. oktoober   Esmaspäev, 13. oktoober   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 12.00-15.30 osalevad haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv ning peainspektorid Sirje Luide, Evi Lauer, Merike Küttis ja Inna Mikli riikliku õppekava uuenduste rakendamist...

Tallinnas kohtuvad Euroopas haridusasutuste tervisedendusega tegelejad

Tallinnas kohtuvad tänasest, 8. oktoobrist kuni 10. oktoobrini Euroopa riikides haridusasutustes tervise edendamise arendamisega tegeleva ehk Schools for Health in Europe (SHE) võrgustiku liikmed. Kohtumisel keskendutakse võrgustiku tulevikuplaanidele ning tutvutakse ja arutatakse uute juhendmaterjalide rakendamist.   Kohtumine algab selle aasta alguses avaldatud veebipõhise...

Nädala eelinfo 6. - 12. oktoober

Eelinfo 6. oktoober – 12. oktoober   6.-10. oktoober   - teostab haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Evi Lauer riiklikku järelevalvet Audentese Spordigümnaasiumis;   - teostavad haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid temaatilist haldusjärelevalvet Inna...

Reedel toimub traditsiooniline laskevõistlus Harju Maavalitsuse rändkarikale

Sel reedel, 3. oktoobril toimub Männiku lasketiirus traditsiooniline laskevõistlus Harju Maavalitsuse rändkarikale, millest võtavad osa Kaitseliidu Harju Maleva ja Tallinna Maleva ning Politsei-ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri liikmed .   Omavahel võtavad mõõtu 4-liikmelised võistkonnad Põhja Prefektuurist, Harju Malevast ja Tallinna Malevast. Laskeharjutusi viiakse läbi...

Nädala eelinfo 29. september - 5. oktoober

Eelinfo 29. september – 5. oktoober   Esmaspäev, 29. september   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (Info Terje Lillo 611 8604)   - kell 14.00-17.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 10. tegevusaasta pidulikul aastapäevakonverentsil , Omavalitsusmajas Sirge 2 (info Terje Lillo 611 8604) ...

Harjumaa otsib tervisetegijaid

Sarnaselt eelmise aastaga annab Harjumaa tervisenõukogu ka 2014. aasta sügisel välja tiitli „Harjumaa Tervisetegija". Soovime tunnustada inimesi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning panustanud silmapaistvalt harjumaalaste tervise parendamisse ja väärtustamisse  paikkonna tasandil.   Statuut ning avalduse vorm on leitav maavalitsuse...

Selgusid Harjumaa Aasta Õpetaja 2014 tiitli saajad

2014. aastal pälvivad Harjumaa Aasta Õpetaja tiitli 10 õpetajat. Traditsiooniliselt tunnustab Harju maavanem Ülle Rajasalu Aasta Õpetaja konkursil tiitliga pärjatud haridustöötajaid ja konkursi nominente pidulikul vastuvõtul „Estonias".   Harjumaa Aasta Õpetajad 2014 on: Maarika Lekarkin – Raasiku Lasteaed Oravake, õpetaja Marii Maamägi – Viimsi Lasteaed...

Teavitus kutsub mehi enam puu- ja köögivilju sööma

Tervise Arengu Instituut alustab teavitust „Mees peab olema viljakas", et meestele meelde tuletada soovitust süüa vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas. Teadlikud sellest, kui palju tuleks päevas puu- ja köögivilju süüa, on vaid 9% meestest.   Mehed peavad vajalikku kogust oluliselt väiksemaks. Kõige enam neist ehk 44% arvab, et vajalik kogus on 1-2 peotäit puu- ja...

Tervise Arengu Instituut ootab taas noorte terviseprojektide taotlusi

Tervise Arengu Instituut ootab taas 12-19-aastaste noorte välja mõeldud terviseprojekte, et need koos ellu viia.   Konkursile „Tervist edendava idee projekt" ehk TEIP on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peavad noored hiljem kas...

Nädala eelinfo 15. - 21. september

Harju Maavalitsus Eelinfo 15. september – 21. september Järelevalve: - haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Evi Lauer ja Inna Mikli teostavad temaatilist haldusjärelevalvet Viimsi Keskkoolis vastavalt riikliku ja haldusjärelevalve teostamise ajakavale. - haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Merike Küttis ja Sirje Luide teostavad haldusjärelevalvet...