Uudised ja teated

Tervise Arengu Instituudis arutleti kuidas lõpetada tuberkuloosiepideemia

Maailma Terviseorganisatsioon on võtnud eesmärgiks kaotada 2035. aastaks maailmast tuberkuloosiepideemia. Kas tuberkuloosivaba Eesti on unistus või saavutatav eesmärk, arutati tänasel rahvusvahelisel tuberkuloosipäeval Tervise Arengu Instituudis.   Kuigi tuberkuloosilevikus ja -ravis on viimastel aastatel toimunud märkimisväärne areng paremuse suunas, on see endiselt üks enam...

Nädala eelinfo 23. - 29. märts

Eelinfo 23. – 29. märts   Esmaspäev, 23. märts   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   23.-24. märts   - arengutalituse peaspetsialist Tiina Beldsinsky osaleb Soome Vabariigis Marienhamnis Kesk-Läänemere programmi 2014–2020 seirekomitee töös (info Tiina Beldsinsky 611 8790) ...

Alates 20. märtsist algab tuleohtlik aeg

Arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust plaanib Päästeamet määrata tuleohtliku aja alguseks 20.03.2015. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsas- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:   küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas; kuluheina ja roostiku põletamine; muu tegevus, mis võib...

Nädala eelinfo 16. - 22. märts

Eelinfo 16. – 22. märts   Esmaspäev, 16. märts   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Heikko Kukk 611 8770)   Teisipäev, 17. märts   - kell 10.00-12.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Baltic planeeringu töörühma nõupidamisel Majandus- ja...

Avatud noortekeskused saavad taotleda tegevustoetust

Harju Maavalitsus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustes (ANK)  läbiviidavate tegevuste toetamiseks Harju maakonnas, sealhulgas Tallinnas. Projekte võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes oma tegevuses ja eesmärkide täitmisel kasutavad avatud noorsootöö meetodit ning vastavad teistele esitatavatele tingimustele. Projektide konkursile esitamise tähtaeg on 6....

Nädala eelinfo 9. - 15. märts

Harju Maavalitsus   Eelinfo 9. – 15. märts   Haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid teostavad temaatilist haldusjärelevalvet järgnevalt:   Merike Küttis  -  Tallinna Männikäbi Lasteaias Evi Lauer         -  Alavere Põhikoolis Inna Mikli       ...

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. aprillini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.   Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest   • kogukonna arenguks • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks   ...

Nädala eelinfo 2. - 8. märts

Eelinfo 2. – 8. märts   Haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Sirje Luide teostab temaatilist haldusjärelevalvet Ämari Põhikoolis. (info Piret Hiisjärv 611 8760)   Teisipäev, 3. märts   - kell 9.30-17.30 osaleb maavanem Ülle Rajasalu Siseministeeriumi valitsemisala juhtide arendusseminaril JUMP 7 Kultuurikatlas, Põhja pst 27a  (info Terje...

Harjumaa liikluskomisjon edastas maanteeametile viis liiklusohtlike kohtade ohutustamise ettepanekut

Teisipäeval kogunenud Harjumaa liikluskomisjon otsustas esitada maanteeametile viis ettepanekut  2016. aasta liiklusohtlike kohtade rahastamise kavasse. Maanteeamet on alates 2015. aastast käivitanud liiklusohtlike kohtade ohutustamise meetme, mis oma iseloomult on kiiresti rakendatav ja efektiivne, et ümber ehitada liiklusohtlikke kohti. Meetmesse saavad oma ettepanekuid teha ka...

Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuringu lõpparuanne on avalikult kättesaadav

Harju Maavalitsuse, Tallinna ja Helsingi Linnavalitsuste ning Femern Belt Development fondi poolt tellitud ning Sweco gruppi kuuluvate Sweco Project AS ja Vealeidja OÜ ning Finantsakadeemia OÜ poolt teostatud Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvuse eeluuringu lõpparuanne on kõikidele huvilistele kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee lingil ...

Harjumaa aukodaniku tiitli pälvib Veljo Tormis

Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustab reedel Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Keila-Joa lossis Harju maakonna aukodaniku tiitliga helilooja Veljo Tormist.   „Sel aastal tähistame me ju muusika-aastat ning tegemist on ka Veljo Tormise juubeliaastaga. Seetõttu on igati sobiv, et Harjumaa aukodaniku tiitel läheb inimesele, kes on teinud väga palju...

Nädala eelinfo 16. - 22. veebruar

Eelinfo 16. veebruar – 22. veebruar   Esmaspäev, 16. veebruar   - kell 10.30-11.30 arengutalituse juhataja Joel Jesse, nõunik Heino Alaniit ja peaspetsialist Tiina Beldsinsky osalevad maakondliku arendustegevuse programmi (MAAKAR) vahendite kasutamist koordineeriva komisjoni koosolekul Harju Maavalitsuse ovaalsaalis (lisainfo Joel Jesse 611 8780)   ...

Kooliturvalisuse koolitused

Kooliturvalisuse koolitused toimuvad  3. märtsil kl 13-17  Tallinnas Õpetajate Maja Magistrisaalis III korrusel (70 osalejat)  ja  5. märtsil kl 13-17  Tallinnas Õpetajate Maja Kroonisaalis II korrusel (120 osalejat). Koolidest ootame koolitusele kriisimeeskonna 4 liiget, vabade kohtade olemasolul ka rohkem. Koolimeeskonnad võivad valida koolituspäevade vahel oma...

Nädala eelinfo 9. - 15. veebruar

Eelinfo 9. veebruar – 15. veebruar   Peainspektorid teostavad 09.02-13.02 järelevalvet järgnevalt:   temaatilist haldusjärelevalvet:   Sirje Luide                             Tallinna Terakese Lasteaias ...

Teabepäev kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlejatele

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga korraldab   TEABEPÄEVA KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST TOETUSE TAOTLEJATELE 12. märtsil 2015 kell 13.00–16.00 Omavalitsusmajas, Tallinn, Sirge 2 .   Teabepäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja aruandlusele. Taotluste esitamise...

Nädala eelinfo 2. - 8. veebruar

Eelinfo 2. veebruar – 8. veebruar   Esmaspäev, 2. veebruar   - kell 10.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu Võsukese Lasteaia avamisel Rae vallas (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 12.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma ametissepühitsemise jumalateenistuse Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus...

Nädala eelinfo 26. jaanuar - 1. veebruar

Eelinfo 26. jaanuar – 1. veebruar   Esmaspäev, 26. jaanuar   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 14.00-16.00 osaleb noorsootöö nõunik Anne Martin on MTÜs Papaver seoses viimase kui alaealiste komisjonile teenuseosutaja poolt rahvusvahelise EQUASS kvaliteedisertifikaadi taotlemisega seotud...

Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine

Igal aastal tunnustab Siseministeerium asutusi, ühinguid ja isikuid, kes on eelneva aasta jooksul oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või kes on andnud muul toetaval moel panuse ühiskonna turvalisuse tõstmisesse ja vabatahtliku tegevuse arengusse siseturvalisuse valdkonnas.   Kandidaatide esitamisest: ...

Nädala eelinfo 19. - 25. jaanuar

Eelinfo 19. - 25. jaanuar   Esmaspäev, 19. jaanuar   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 15.00-16.30 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö nõunik Anne Martin MTÜs Papaver auditi intervjuus seoses MTÜ Papaver poolt rahvusvahelise kvaliteedisertifikaadi taotlemisega. (info Anne...

Harju maakonna 2014. aasta parimateks sportlasteks valiti purjetaja Ingrid Puusta ja jalgrattaorienteeruja Lauri Malsroos

Harju maakonna parim naissportlane Ingrid Puusta saavutas eelmisel aastal naiste RS:X klassi purjetamises maailmameistrivõistlustel 23, Euroopa meistrivõistlustel 21. ja maailma karikavõistlustel 18. ning 24. koha.   Parimaks meessportlaseks valitud Lauri Malsroos saavutuste hulka kuuluvad maailmameistrivõistlustel jalgrattaorienteerumise teatevõistlustel esimene, sprindis...

Nädala eelinfo 12. - 18. jaanuar

Harju Maavalitsus   Eelinfo 12. - 18. jaanuar   Peainspektorid teostavad 12.01-16.01 järelevalvet järgnevalt:   temaatilist haldusjärelevalvet:   Sirje Luide                             Laagri...

Harjumaal elab ligemale 590 000 inimest

Harju maakonnas on elanike arv kasvanud võrreldes eelmise aastaga 5325 võrra 587 770 inimeseni. Neist mehi 270 791 ja naisi 316 979. Meestest on enim 1983. aastal sündinuid (4956) ja naistest 1984. aastal sündinuid (5292). Elanike arv kasvas võrreldes eelneva aastaga 11 ja langes 12 omavalitsuses.   Eelmisel aastal registreeriti Harju maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute...

Uuring: Eesti laste kehaline aktiivsus ei ole piisav optimaalse tervise säilitamiseks

Tervise Arengu Instituudi (TAI) osalusel läbi viidud uuringust selgub, et enamus Euroopa, sh Eesti lastest ei ole kehaliselt piisavalt aktiivsed.   Rahvusvaheliste soovituste järgi on lastele vaja vähemalt 60 minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas. Eestis oli tervise säilitamiseks optimaalsel määral aktiivsed vaid 13% 2-10-aastastest tüdrukutest ning 27%...

Maavanem tunnustab Harjumaa teenetemärgiga nelja inimest

Harju Maavanem Ülle Rajasalu tunnustab traditsioonilisel Harjumaa aastalõpu ballil maakonna teenetemärgiga nelja inimest. Harjumaa Ball toimub 30. detsembril Rahvusooperis Estonia. Vastuvõtul antakse üle Harju maakonna teenetemärgid ja maakondlik kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl 2014.   Maavanem Ülle Rajasalu poolt annetatava Harjumaa teenetemärgi pälvivad sel aastal AS...

Harjumaa aasta silmapaistvaimaks noorsootöötajaks valiti Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld

Sel neljapäeval tunnustab Harju maavanem Ülle Rajasalu Rahvusooper Estonia Talveaias toimuval tänuüritusel Harju maakonnas enim silmapaistnud noorsootöötajaid.  Aasta silmapaistvaimaks noorsootöötajaks Harjumaal valiti Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld.   Harju maavanem Ülle Rajasalu sõnul on noorsootöötajad just need, kelle igapäevamureks on meie maakonna noortele...

Üle poole Eesti sisemajanduse koguproduktist luuakse Harju maakonnas

Esialgsetel andmetel loodi 2013. aastal 61,3 protsenti Eesti sisemajanduse koguproduktist (SKP) Harju maakonnas, teatab Statistikaamet. Eesti SKP jooksevhindades oli 2013. aastal 18,7 miljardit eurot, millest Harju maakonna osatähtsus oli 11,5 miljardit eurot ja sellest omakorda Tallinna osatähtsus 9,3 miljardit eurot. Harju maakonnale järgnesid Tartumaa ja Ida-Virumaa, mille...

Nädala eelinfo 15. - 21. detsember

Esmaspäev, 15. detsember   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 10.00-12.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu töökoosolekul Jõelähtme Vallavalitsuses, kus toimub lahenduste  täpsustamine trassialternatiivile Jõelähtme ja Raasiku...

Harju maavanemana jätkab Ülle Rajasalu

Valitsus otsustas tänasel istungil siseminister Hanno Pevkuri ettepanekul nimetada Ülle Rajasalu teiseks ametiajaks Harju maavanemaks. „Valitsus leidis, et Ülle Rajasalu on olnud aktiivne, kaasav ja koostööd väärtustav maavanem, kes suudab edukalt Harjumaa arengu eestvedamist jätkata. Lisaks tegutsemisele maakonna tasandil on tema initsiatiivil suurenenud Harju maavalitsuse osalus...

Algas energiajookide tarbimise ohtudest teavitav kampaania “Energiajook ei küta”

Tervise Arengu Instituut (TAI) saatis üle Eesti kõigisse haridus- ja tervishoiuasutustesse plakatid ja brošüürid, mis tõstavad elanikkonna teadlikkust energiajookide toime ja tarbimise ohtude kohta.   "Teavituskampaania sõnumiga "Energiajook ei küta" püüame kummutada arusaama, et energiajoogid annavad energiat. Ei anna, pigem võtavad organismilt viimase energia," ütles TAI...

Nädala eelinfo 8. - 14. detsember

Eelinfo 8. - 14. detsember   Esmaspäev, 8. detsember   -kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 14.00 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ning haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli juurdeehituse avamisel Jüri alevikus...

Nädala eelinfo 1. - 7. detsember

Eelinfo 1. - 7. detsember   1. - 5. detsember   - haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid teostavad haldusjärelevalvet järgmiselt:   Nõlvaku Lasteaed                              Sirje...

Harjumaal rahastati siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse toetusprogrammist 8 projekti

Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi laekus Harjumaal 20 taotlust kogusummas 48547,99 eurot.  Programmi vahendid jaotusid hindamiskomisjoni otsusel alljärgnevalt:    ...

Harjumaa noorte Osaluskohvik avab taas uksed Gloria restoranis

Üleriigiline noorteprojekt Osaluskohvik avab Tallinnas uksed 28. novembril kell 10 restoranis Gloria. Osaluskohvikusse tulevad kokku noored,  poliitikud ning erinevate valdkondade arvamusliidrid, et üheskoos lahata noori intrigeerivaid probleeme.   28. novembril 2014, kella 10:00-14:00 toimub Tallinnas restoranis Gloria Harjumaa ja Tallinna noorte Osaluskohvik, kuhu...

Nädala eelinfo 24. - 30. november

Eelinfo 24. - 30. november   24. november – 25. november   - haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv ning noorsootöö nõunik Anne Martin tutvuvad Harjumaa ANK komisjoniga Ida-Harju ja Rakvere noortekeskuste tööga. (info Anne Martin 611 8755)   Esmaspäev, 24. november   -...

Maavanem kehtestas Harju maakonna Via Baltica teelõigu teemaplaneeringu

Harju maavanem Ülle Rajasalu kehtestas eelmisel reedel viis aastat tagasi algatatud rahvusvahelise maantee Via Baltica (E67) trassikoridori asukohta täpsustava teemaplaneeringu.  Planeeringu eesmärgiks on määratleda Tallinnas Iklani kulgeva I klassi maantee trassi koridor Harju maakonnas, kilomeetritel 12,0 - 44,0.   „Pärast viit pikka aastat planeerimist, arutelusid ning...

Eelinfo 17. – 23. november

Eelinfo 17. – 23. november   Esmaspäev, 17. november   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 12.00-14.00 osaleb sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Nele Kunder Tallinna tervisenõukogu koosolekul Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis (info Nele Kunder 611...

Noorte terviseprojekte iseloomustab mitmekülgsus ja uudsed lähenemised

Tervise Arengu Instituudi noorte terviseteemaliste projektide konkursile TEIP ehk Tervist Edendava Idee Projekt saabus sel aastal 51 projekti, neist 24 nooremast ja 27 vanemast vanuserühmast. Sel aastal iseloomustab projekte mitmekülgsus ning hõlmatud on erinevad tervisevaldkonnad. Uudsena hakkas silma nutiseadmete kasutamine.   Konkursi projektijuhi Lembi Posti sõnul...

Harjumaa Tervisetegija tiitli pälvis Saku vallavolikogu aseesimees Arvo Pärniste

Harju maavanem Ülle Rajasalu andis reedel toimunud Harjumaa tervisekonverentsil „Targad valikud" üle Harjumaa Tervisetegija 2014 tiitli Saku vallavolikogu aseesimehele Arvo Pärnistele.    Arvo Pärniste on alates 2004. aastast aktiivselt osalenud Harju maakonna tervistedendavas töös. Ta on olnud Harjumaa uimastiennetusnõukogu liige ning pikaaegne ja tänaseni aktiivne...

Harju Maavalitsus kutsub esitama Harju maakonna teenetemärgi kandidaate 25. novembriks 2014

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohaliku omavalitsuse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.   Hiljemalt 25. novembriks 2014 oodatakse taotlusi Harju maakonna teenetemärgi andmiseks...

Harjumaa kultuuripärandi komisjon käis tutvumas maakonna objektidega

Harju maavalitsuse juurde moodustatud kultuuripärandi kaitsekomisjon tutvus neljapäeval tänavu muinsuskaitseametilt toetust taotlenud objektidega. Väljasõidu käigus tutvuti Voore, Riisipere, Vasalemma ja Vihterpalu mõisate erinevate abihoonete olukorraga.  Samuti külastati Möldre tuuleveskit ja Padise kloostrit.   Harjumaa kultuuripärandi komisjon käib koos aastast 1998,...

Nädala eelinfo 10. - 16. november

Eelinfo 10. – 16. november   10.-14. november   - haridus- ja sotsiaalosakonna juhtaja Maris Liiders ja noorsootöö nõunik Anne Martin viibivad 10.-14.11.2014 välislähetuses Poola Vabariigis seoses maakonna alaealiste komisjonide liikmete koolitusreisiga. (info Maris Liiders 611 8740)   Esmaspäev, 10. november   - kell 10.00 toimub...

7. novembril nõustamine võrdse kohtlemise teemal Keila sotsiaalkeskuses

7. novembril 2014 kell 14.00-16.00   Keila Sotsiaalkeskuses (Keskväljak 17, Keila)   Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed? Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine? Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue? Kas sind ei ole...

Tervishoiu jooksevkulude maht oli eelmisel aastal 1,12 miljardit eurot

Tervise Arengu Instituudi kogutud andmetel oli 2013. aastal tervishoiu jooksevkulude maht 1,12 miljardit eurot. Tervishoiukulude arvestamisel on esmakordselt Eestis rakendatud uut metoodikat ning toimunud on ka muudatused mõistete osas.   Tervishoiu jooksevkuludest enamiku, 66,4%, moodustasid Eesti Haigekassa kulutused. Leibkondade kulutused moodustasid jooksevkuludest 22,3% ja...

Nädala eelinfo 3. - 9. november

Eelinfo 3. – 9. november   Peainspektorid teostavad temaatilist haldusjärelevalvet järgnevalt: Tallinna Lasteaias Karikakar Merike Küttis, Õie Lasteaias Sirje Luide, Aruküla Põhikoolis Inna Mikli ja Mattiase Põhikoolis Marek Männik ning riiklikku järelevalvet Laagri Koolis teostab Evi Lauer. (info Piret Hiisjärv 611 8760)   Esmaspäev, 3. oktoober   ...

Harjumaa siseturvalisusega tegelevad vabatahtlikud organisatsioonid saavad tegevustoetust taotleda

Siseministeerium avas maavalitsuste kaudu siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014 aasta toetusprogrammi, mis annab võimaluse organisatsioonidele riigieelarvest toetust küsida. Toetuse andmise eesmärk on valdkonnapõhiste vabatahtlike koostöö edendamine ja turvalisuse kasv maakondades. Näiteks võivad toetuse taotlejateks olla nii abipolitseinikke kui vabatahtlikke päästjaid ühendavad...

Nädala eelinfo 27. oktoober - 2. november

Eelinfo 27. oktoober – 2. november   Esmaspäev, 27. oktoober   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 11.30 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ning kultuurnõunik Riin Kivinurm Harjumaa Ball 2014 komisjoni koosolekul. (info Riin Kivinurm 611 8752)   -...

Harjumaal tänatakse laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhte ja korraldajaid

Reedel, 24. oktoobril kell 16 toimub Laitse Graniitvillas XXVI üldlaulupeo ja XIX –tantsupeo „Aja Puudutus. Puudutuste Aeg" tänuüritus, kus tunnustatakse neid tublisid harjumaalasi, kes aitasid maakonna kollektiividel laulu- ja tantsupeole jõuda, korraldasid TuleTulemise teekonda läbi Harjumaa ning toetasid kollektiive laulukaare all.   Tänuüritusele on kutsutud laulu-, tantsu-...

Rail Baltic trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.   Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn...

Rail Baltic trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.   Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn...

Uuringu järgi oli mullu novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde

Tervise Arengu Instituudi tehtud tervishoiutöötajate uuringu järgi töötas 2013. aasta novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde. Arstide seas oli kõige enam perearste, anestesioloogia- ja intensiivraviarste ning günekolooge – vastavalt 942, 299 ja 296 arsti.   Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina – neid oli vastavalt 9, 4,...

Tervishoiutöötajate palgauuring: alla alammäära tasustatud ametikohtade arv on vähenenud

Osalise ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 10,12 eurot, õendustöötajatel 4,98 eurot ja hooldajatel 2,74 eurot, näitab Tervise Arengu Instituudi iga-aastane tervishoiutöötajate palgauuring.   Võrreldes 2013. aastaga neis ametigruppides brutotunnipalgad oluliselt muutunud ei ole, kasvades arstidel keskmiselt 2,5%,...

Taas algab ennetuskampaania „Vähem on parem"

Tervise Arengu Instituut viib alates esmaspäevast, 20. oktoobrist taas läbi alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaaniat „Vähem on parem". Selle eesmärk on anda mõtteainet vaagimaks, mida inimene alkoholitarvitamisega tegelikult võidab ja mida kaotab.   2012. aastal tarvitati Eestis elaniku kohta 10,4 liitrit absoluutset alkoholi. Kuulume sellega maailmas ühtede enim alkoholi...

Uuring: laste probleemne arvutikasutus on seotud kehvema tervise ja meeleoluga

Eesti 2. ja 8. klasside õpilaste seas läbi viidud uuring näitas, et liigne arvutikasutus on seotud halvema meeleolu, üksildustunde, apaatia ja väsimusega ning seda nii poiste kui tüdrukute seas. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös tehtud laste digisõltuvuseteemalises küsitluses osales kokku ligi 2000 last Eesti eri paigust.   Uuringu koordinaator Kätlin...

Nädala eelinfo 20. - 26. oktoober

Harju Maavalitsus   Eelinfo 20. oktoober – 26. oktoober   Esmaspäev, 20. oktoober   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 14.00-16.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Keskkonnaameti Harju büroos toimuval Harju maakonnaplaneeringu 2030+...

Harju maavanem tunnustab Harjumaa 2014. aasta tublimaid täiskasvanud õppijaid

2014. aastal pälvivad täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustuse kuus Harjumaa tublimat tegijat järgmistes kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum organisatsioon, aasta koolitussõbralikum omavalitsus, väärikas õppija ja kogukondliku tegevuse edendaja .   Teisipäeval, 14. oktoobril Tallinna Raekojas kell 15.00 algava tänuüritusega...

Suitsuprii klassi tiitlile hakkab võistlema 886 klassi

Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammis Suitsuprii Klass osaleb sel aastal üle Eesti kokku 886 klassi 15 045 õpilasega. Euroopas üks levinumaid noortele suunatud suitsetamisvastaseid ennetusprogramme toimub meil juba 13. korda.   Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda kogu võistluse perioodil ehk oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks...

Nädala eelinfo 13. - 19. oktoober

Eelinfo 13. oktoober – 19. oktoober   Esmaspäev, 13. oktoober   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 12.00-15.30 osalevad haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv ning peainspektorid Sirje Luide, Evi Lauer, Merike Küttis ja Inna Mikli riikliku õppekava uuenduste rakendamist...

Tallinnas kohtuvad Euroopas haridusasutuste tervisedendusega tegelejad

Tallinnas kohtuvad tänasest, 8. oktoobrist kuni 10. oktoobrini Euroopa riikides haridusasutustes tervise edendamise arendamisega tegeleva ehk Schools for Health in Europe (SHE) võrgustiku liikmed. Kohtumisel keskendutakse võrgustiku tulevikuplaanidele ning tutvutakse ja arutatakse uute juhendmaterjalide rakendamist.   Kohtumine algab selle aasta alguses avaldatud veebipõhise...

Nädala eelinfo 6. - 12. oktoober

Eelinfo 6. oktoober – 12. oktoober   6.-10. oktoober   - teostab haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Evi Lauer riiklikku järelevalvet Audentese Spordigümnaasiumis;   - teostavad haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid temaatilist haldusjärelevalvet Inna...

Reedel toimub traditsiooniline laskevõistlus Harju Maavalitsuse rändkarikale

Sel reedel, 3. oktoobril toimub Männiku lasketiirus traditsiooniline laskevõistlus Harju Maavalitsuse rändkarikale, millest võtavad osa Kaitseliidu Harju Maleva ja Tallinna Maleva ning Politsei-ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri liikmed .   Omavahel võtavad mõõtu 4-liikmelised võistkonnad Põhja Prefektuurist, Harju Malevast ja Tallinna Malevast. Laskeharjutusi viiakse läbi...

Nädala eelinfo 29. september - 5. oktoober

Eelinfo 29. september – 5. oktoober   Esmaspäev, 29. september   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (Info Terje Lillo 611 8604)   - kell 14.00-17.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 10. tegevusaasta pidulikul aastapäevakonverentsil , Omavalitsusmajas Sirge 2 (info Terje Lillo 611 8604) ...

Harjumaa otsib tervisetegijaid

Sarnaselt eelmise aastaga annab Harjumaa tervisenõukogu ka 2014. aasta sügisel välja tiitli „Harjumaa Tervisetegija". Soovime tunnustada inimesi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning panustanud silmapaistvalt harjumaalaste tervise parendamisse ja väärtustamisse  paikkonna tasandil.   Statuut ning avalduse vorm on leitav maavalitsuse...

Selgusid Harjumaa Aasta Õpetaja 2014 tiitli saajad

2014. aastal pälvivad Harjumaa Aasta Õpetaja tiitli 10 õpetajat. Traditsiooniliselt tunnustab Harju maavanem Ülle Rajasalu Aasta Õpetaja konkursil tiitliga pärjatud haridustöötajaid ja konkursi nominente pidulikul vastuvõtul „Estonias".   Harjumaa Aasta Õpetajad 2014 on: Maarika Lekarkin – Raasiku Lasteaed Oravake, õpetaja Marii Maamägi – Viimsi Lasteaed...

Teavitus kutsub mehi enam puu- ja köögivilju sööma

Tervise Arengu Instituut alustab teavitust „Mees peab olema viljakas", et meestele meelde tuletada soovitust süüa vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas. Teadlikud sellest, kui palju tuleks päevas puu- ja köögivilju süüa, on vaid 9% meestest.   Mehed peavad vajalikku kogust oluliselt väiksemaks. Kõige enam neist ehk 44% arvab, et vajalik kogus on 1-2 peotäit puu- ja...

Tervise Arengu Instituut ootab taas noorte terviseprojektide taotlusi

Tervise Arengu Instituut ootab taas 12-19-aastaste noorte välja mõeldud terviseprojekte, et need koos ellu viia.   Konkursile „Tervist edendava idee projekt" ehk TEIP on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peavad noored hiljem kas...

Nädala eelinfo 15. - 21. september

Harju Maavalitsus Eelinfo 15. september – 21. september Järelevalve: - haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Evi Lauer ja Inna Mikli teostavad temaatilist haldusjärelevalvet Viimsi Keskkoolis vastavalt riikliku ja haldusjärelevalve teostamise ajakavale. - haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Merike Küttis ja Sirje Luide teostavad haldusjärelevalvet...

Nädala eelinfo 8. - 14. september

Eelinfo 8. september – 14. september   Esmaspäev, 8. september   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 11.30 osaleb kultuurinõunik Riin Kivinurm nõupidamisel Rahvusooperis Estonia. (info Riin Kivinurm 611 8752)   - kell 13.30 osaleb kultuurinõunik Riin Kivinurm Harjumaa Aasta...

Nädala eelinfo 23. - 29. märts

Eelinfo 23. – 29. märts   Esmaspäev, 23. märts   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   23.-24. märts   - arengutalituse peaspetsialist Tiina Beldsinsky osaleb Soome Vabariigis Marienhamnis Kesk-Läänemere programmi 2014–2020 seirekomitee töös (info Tiina Beldsinsky 611 8790) ...

Nädala eelinfo 23. veebruar - 1. märts

Eelinfo 23. veebruar – 1. märts   Kolmapäev, 25. veebruar   - kell 10.00 Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni koosolek Harju Maavalitsuse A-korpuse IV korruse kabinetis nr 141 (info Kaili Velleste 611 8785).   - kell 15.00 Kuusalu vald, Kiiu alevik, Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu avalikul väljapanekul...