Uudised ja teated

Harjumaa noorte Osaluskohvik avab taas uksed Gloria restoranis

Üleriigiline noorteprojekt Osaluskohvik avab Tallinnas uksed 28. novembril kell 10 restoranis Gloria. Osaluskohvikusse tulevad kokku noored,  poliitikud ning erinevate valdkondade arvamusliidrid, et üheskoos lahata noori intrigeerivaid probleeme.   28. novembril 2014, kella 10:00-14:00 toimub Tallinnas restoranis Gloria Harjumaa ja Tallinna noorte Osaluskohvik, kuhu...

Nädala eelinfo 24. - 30. november

Eelinfo 24. - 30. november   24. november – 25. november   - haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv ning noorsootöö nõunik Anne Martin tutvuvad Harjumaa ANK komisjoniga Ida-Harju ja Rakvere noortekeskuste tööga. (info Anne Martin 611 8755)   Esmaspäev, 24. november   -...

Maavanem kehtestas Harju maakonna Via Baltica teelõigu teemaplaneeringu

Harju maavanem Ülle Rajasalu kehtestas eelmisel reedel viis aastat tagasi algatatud rahvusvahelise maantee Via Baltica (E67) trassikoridori asukohta täpsustava teemaplaneeringu.  Planeeringu eesmärgiks on määratleda Tallinnas Iklani kulgeva I klassi maantee trassi koridor Harju maakonnas, kilomeetritel 12,0 - 44,0.   „Pärast viit pikka aastat planeerimist, arutelusid ning...

Eelinfo 17. – 23. november

Eelinfo 17. – 23. november   Esmaspäev, 17. november   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 12.00-14.00 osaleb sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Nele Kunder Tallinna tervisenõukogu koosolekul Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis (info Nele Kunder 611...

Noorte terviseprojekte iseloomustab mitmekülgsus ja uudsed lähenemised

Tervise Arengu Instituudi noorte terviseteemaliste projektide konkursile TEIP ehk Tervist Edendava Idee Projekt saabus sel aastal 51 projekti, neist 24 nooremast ja 27 vanemast vanuserühmast. Sel aastal iseloomustab projekte mitmekülgsus ning hõlmatud on erinevad tervisevaldkonnad. Uudsena hakkas silma nutiseadmete kasutamine.   Konkursi projektijuhi Lembi Posti sõnul...

Harjumaa Tervisetegija tiitli pälvis Saku vallavolikogu aseesimees Arvo Pärniste

Harju maavanem Ülle Rajasalu andis reedel toimunud Harjumaa tervisekonverentsil „Targad valikud" üle Harjumaa Tervisetegija 2014 tiitli Saku vallavolikogu aseesimehele Arvo Pärnistele.    Arvo Pärniste on alates 2004. aastast aktiivselt osalenud Harju maakonna tervistedendavas töös. Ta on olnud Harjumaa uimastiennetusnõukogu liige ning pikaaegne ja tänaseni aktiivne...

Harju Maavalitsus kutsub esitama Harju maakonna teenetemärgi kandidaate 25. novembriks 2014

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohaliku omavalitsuse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.   Hiljemalt 25. novembriks 2014 oodatakse taotlusi Harju maakonna teenetemärgi andmiseks...

Harjumaa kultuuripärandi komisjon käis tutvumas maakonna objektidega

Harju maavalitsuse juurde moodustatud kultuuripärandi kaitsekomisjon tutvus neljapäeval tänavu muinsuskaitseametilt toetust taotlenud objektidega. Väljasõidu käigus tutvuti Voore, Riisipere, Vasalemma ja Vihterpalu mõisate erinevate abihoonete olukorraga.  Samuti külastati Möldre tuuleveskit ja Padise kloostrit.   Harjumaa kultuuripärandi komisjon käib koos aastast 1998,...

Nädala eelinfo 10. - 16. november

Eelinfo 10. – 16. november   10.-14. november   - haridus- ja sotsiaalosakonna juhtaja Maris Liiders ja noorsootöö nõunik Anne Martin viibivad 10.-14.11.2014 välislähetuses Poola Vabariigis seoses maakonna alaealiste komisjonide liikmete koolitusreisiga. (info Maris Liiders 611 8740)   Esmaspäev, 10. november   - kell 10.00 toimub...

7. novembril nõustamine võrdse kohtlemise teemal Keila sotsiaalkeskuses

7. novembril 2014 kell 14.00-16.00   Keila Sotsiaalkeskuses (Keskväljak 17, Keila)   Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed? Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine? Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue? Kas sind ei ole...

Tervishoiu jooksevkulude maht oli eelmisel aastal 1,12 miljardit eurot

Tervise Arengu Instituudi kogutud andmetel oli 2013. aastal tervishoiu jooksevkulude maht 1,12 miljardit eurot. Tervishoiukulude arvestamisel on esmakordselt Eestis rakendatud uut metoodikat ning toimunud on ka muudatused mõistete osas.   Tervishoiu jooksevkuludest enamiku, 66,4%, moodustasid Eesti Haigekassa kulutused. Leibkondade kulutused moodustasid jooksevkuludest 22,3% ja...

Nädala eelinfo 3. - 9. november

Eelinfo 3. – 9. november   Peainspektorid teostavad temaatilist haldusjärelevalvet järgnevalt: Tallinna Lasteaias Karikakar Merike Küttis, Õie Lasteaias Sirje Luide, Aruküla Põhikoolis Inna Mikli ja Mattiase Põhikoolis Marek Männik ning riiklikku järelevalvet Laagri Koolis teostab Evi Lauer. (info Piret Hiisjärv 611 8760)   Esmaspäev, 3. oktoober   ...

Harjumaa siseturvalisusega tegelevad vabatahtlikud organisatsioonid saavad tegevustoetust taotleda

Siseministeerium avas maavalitsuste kaudu siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014 aasta toetusprogrammi, mis annab võimaluse organisatsioonidele riigieelarvest toetust küsida. Toetuse andmise eesmärk on valdkonnapõhiste vabatahtlike koostöö edendamine ja turvalisuse kasv maakondades. Näiteks võivad toetuse taotlejateks olla nii abipolitseinikke kui vabatahtlikke päästjaid ühendavad...

Nädala eelinfo 27. oktoober - 2. november

Eelinfo 27. oktoober – 2. november   Esmaspäev, 27. oktoober   - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)   - kell 11.30 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ning kultuurnõunik Riin Kivinurm Harjumaa Ball 2014 komisjoni koosolekul. (info Riin Kivinurm 611 8752)   -...

Harjumaal tänatakse laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhte ja korraldajaid

Reedel, 24. oktoobril kell 16 toimub Laitse Graniitvillas XXVI üldlaulupeo ja XIX –tantsupeo „Aja Puudutus. Puudutuste Aeg" tänuüritus, kus tunnustatakse neid tublisid harjumaalasi, kes aitasid maakonna kollektiividel laulu- ja tantsupeole jõuda, korraldasid TuleTulemise teekonda läbi Harjumaa ning toetasid kollektiive laulukaare all.   Tänuüritusele on kutsutud laulu-, tantsu-...

Rail Baltic trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.   Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn...

Rail Baltic trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.   Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn...

Uuringu järgi oli mullu novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde

Tervise Arengu Instituudi tehtud tervishoiutöötajate uuringu järgi töötas 2013. aasta novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde. Arstide seas oli kõige enam perearste, anestesioloogia- ja intensiivraviarste ning günekolooge – vastavalt 942, 299 ja 296 arsti.   Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina – neid oli vastavalt 9, 4,...

Tervishoiutöötajate palgauuring: alla alammäära tasustatud ametikohtade arv on vähenenud

Osalise ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 10,12 eurot, õendustöötajatel 4,98 eurot ja hooldajatel 2,74 eurot, näitab Tervise Arengu Instituudi iga-aastane tervishoiutöötajate palgauuring.   Võrreldes 2013. aastaga neis ametigruppides brutotunnipalgad oluliselt muutunud ei ole, kasvades arstidel keskmiselt 2,5%,...

Taas algab ennetuskampaania „Vähem on parem"

Tervise Arengu Instituut viib alates esmaspäevast, 20. oktoobrist taas läbi alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaaniat „Vähem on parem". Selle eesmärk on anda mõtteainet vaagimaks, mida inimene alkoholitarvitamisega tegelikult võidab ja mida kaotab.   2012. aastal tarvitati Eestis elaniku kohta 10,4 liitrit absoluutset alkoholi. Kuulume sellega maailmas ühtede enim alkoholi...