Uudised ja Teated

Harju maavanema ettepanek lülitada Tartu maantee delta rajamine järgmisesse teehoiukavasse 2021-2027

27.04.2017

Harju maavanem Ülle Rajasalu saatis selle nädala alguses majandus- ja taristuministrile ettepaneku lülitada Tartu maantee delta rajamine järgmisse teehoiukavasse 2021-2027. Tegemist on Tallinna väikese ringtee ehk Tartu maantee deltaga, mis ühenda...  Loe edasi »

Kogukondliku turvalisuse voor

5.04.17

 

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor on avatud.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.

 

 

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kogukondliku turvalisuse toetusvooru e-posti aadressile info@harju.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga  (Tallinn, Roosikrantsi 12) hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

 

Täpsem informatsioon SIIT

Toimetaja: JANE GRIDASSOV

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK