Ühistranspordi korraldamine

14.12.15

Ühistranspordi korraldamine

 

Harju Maavalitsus koordineerib maakonna ühistranspordi arengut ning koos omavalitsustega töötab välja riigieelarvest rahastatavaid arengukavasid, taotleb ühistranspordiseaduse § 14 alusel sätestatud korras riigieelarvest toetust valla, linna ja maakonna ühistranspordi rahastamiseks, kehtestab bussiliikluse tariifid.Harju Maavalitsus on volitanud halduslepingu alusel ühistranspordi (bussiliiklus) korraldamise Harju maakonnas ja ühistranspordiseaduse §-ga 14 pandud ülesannete täitmise Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus tegeleb ühistranspordi korraldamisega Harju maakonnas 2005. aastast. Keskuse asutajateks on 25 Harju maakonna omavalitsust ja riigi esindajana Harju Maavalitsus.

 

 

Infoks:

 

Bussipiletite müügiga tegeleb MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Rongipiletite müügiga tegeleb AS Eesti Liinirongid

 

 

Kontaktandmed:

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Roosikrantsi 12

10119 Tallinn
Tel 640 6780; 53 434 882
Faks 640 6789
E-post info@harjuytk.ee

www.harjuytk.ee

 

AS Eesti Liinirongid
Vabaduse pst 176
10917 TALLINN
Tel 673 7400, 1667, 616 0245
E-post info@elron.ee
www.elron.ee

 

Ühistranspordi järelevalve

 

Harju Maavalitsuse kantselei õigustalitus kontrollib reisijate sõiduõigust tõendavate dokumentide olemasolu Harjumaa bussides ja reisirongides ning riiklikku järelevalvet  sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide olemasolu, sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise, bussijuhtide ja ühissõidukite tehnilise seisukorra üle.


Seaduslik  alus:

Ühistranspordiseadus 

KorrakaitseseadusHarju Maavalitsusel on õigus:

 

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju ja ettekirjutusi rikkujatele; alustada väärteomenetlust rikkujate (sõitjad, juriidilised isikud) suhtes.
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna ühistranspordi arengut.

 


Lähem info:
Marge-Thea Lembinen
Kantselei õigustalituse vaneminspektor (bussikontroll)
tel 611 8779
marge.lembinen@harju.maavalitsus.ee

Urve Saluste
Kantselei õigustalituse vaneminspektor (rongid, väärteomenetlused)
tel 611 8782
urve.saluste@harju.maavalitsus.ee

Üldine ühistranspordikontrolli küsimuste lahendamine
Ahto Pahk
Kantselei õigustalituse nõunik
tel 611 8578
ahto.pahk@harju.maavalitsus.ee