Turvalise Hoone Märgis

6.06.17

 

Turvalise hoone märgis töötati välja EL projekti HOME/2012/ISEC/AG/4000004321 "Development of existing urban design, planning and crime prevention methods and introduction of new ones to improve living environment safety (CPTED)'' raames 2015. a.

 

Turvalise Hoone Märgis on  loodud CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – kuritegude ennetamine keskkonna kujundamise läbi) põhimõtete edendamiseks. Märgise kontseptsioon annab hoone, hoonete grupi või ala omanikule võimaluse tagada oma objekti suurem turvalisus juba planeerimise, projekteerimise ja ehitamise järgus. Samuti on võimalik taotleda märgist pärast olemasoleva hoone rekonstrueerimist.

 

Märgise taotlemine on vabatahtlik. Turvalise Hoone Märgis väljastatakse ainult valminud objektile (hoone, hoonete grupp või ala), mis loodud CPTED põhimõtteid järgides.  Siinjuures tuleb arvestada, et tulemuseks peab olema terviklik lahendus, kus ka hoone ümbruskond vastab CPTED põhimõtetele.

 

Turvalise Hoone Märgise väljastamise otsustajaks on  Harjumaa  turvalisuse nõukogu, mis seal osalevate institutsioonide rohkusega annab protsessile laialdase kandepinna.

 

Taotlused vaatab läbi Harjumaa turvalisuse nõukogu juurde moodustatud turvalise elukeskkonna komisjon. 

 

Harju Maavanema 24.05.2017 korralduse nr 611-k alusel moosutatud Harjumaa turvalise elukeskkonna komisjoni koosseis on järgmine: 

 

 

Komisjoni esimees:

Terje Lillo - Harju Maavalitsuse nõunik; 

 

Komisjoni liikmed:

Tairi Tamme-Amjärv - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse vanemspetsialist 

Marek Hindreus -  Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja

Kristel-Liis Kaunismaa - Põhja prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik;

Andre Lilleleht - Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor; 

Urmas Mardi- Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige;

Varmo Rein- Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna juhtivkorrakaitseametnik; 

Jelizaveta Jekaterina Sibul - maastikuarhitekt;

Vello Tamm- Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor;

Marek Väljari - MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht. 

 

 

Taotlusi ootame 1. augustiks aadressile info@harju.maavalitsus.ee 

 

Turvalise hoone märgise taotlemine 

 

Taotlus Turvalise Hoone Märgise väljastamiseks

Toimetaja: JANE GRIDASSOV