Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi toetatud projektid

19.10.15

Vastavalt kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi hindamiskomisjoni otsusele toetati Harjumaal kokku 11 taotlust kogusummas 25000 eurot.

 

Hindamiskomisjoni protokoll

 

Komisjonile laekus tähtajaliselt 33 taotlust, millele lisandus 1. oktoobril Siseministeeriumi kaaskirjaga e-posti teel edastatud MTÜ Koppelmaa külaseltsi taotlus. Kokku 34 projekt taotletav toetussumma oli 92 206,72 eurot. Harju maakonnale (k.a. Tallinn) eraldatud toetussumma oli 25 000 €.

 

Hindamiskomisjon tegi maavanemale ettepaneku järgmiste projektide kohta:

 

 1. Toetada Tallinna Kesklinna Valitsuse projekti „Alarmsõidukijuhi algkoolitus abipolitseinikele" 1440 euroga.
 2. Toetada MTÜ Naissaare Päästeseltsi projekti „Naissaare Päästeseltsi eriotstarbelise päästekaatri pontoonide vahetus" 3000 euroga.
 3. Toetada MTÜ Kostivere Tuletõrje Seltsi projekti „MTÜ Kostivere Tuletõrje Seltsi aastaringse päästevõimekuse tagamine" 2288 euroga.
 4. Toetada Roogoja Hobiseltsi projekti „Koolituskava "Sissejuhatus päästealasse" ettevalmistus ja läbiviimine Kose gümnaasiumis" 2000 euroga.
 5. Toetada MTÜ ALANSI Vabatahtliku Päästeseltsi projekti „ALANSI päästekomando kütte lahendus" 2980 euroga.
 6. Toetada Eesti Abipolitseinike Kogu projekti „Enesekvaliteedi tõstmine. Vabatahtlike enesekaitse kvaliteedi tõstmine" 3000 euroga.
 7. Toetada MTÜ Kaberneeme Klubi projekti „Kaberneeme vabatahtliku maa-ja merepäästemeeskonna depoohoone eskiisprojekti koostamine" 2000 euroga
 8. Toetada Raasiku valla projekti „Aruküla Terviseraja valgustus" projekti 2525 euroga.
 9. Toetada MTÜ Tallinna Vabatahtlik Merepääste projekti „Tallinna Vabatahtlik Merepääste reageerimisvõimekuse tõstmine läbi isikukaitsevahendite soetamise" 2871 euroga.
 10. Toetada MTÜ Aegviidu Päästeseltsi projekti „Ujuvpump Aegviidu Päästeseltsile." 1296 euroga.
 11. Toetada MTÜ Salmistu Paadimees projekti „Salmistu Merepääste varustus" 1600 euroga.

 

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK