TALSINKIFIX

4.12.15

 

Projekt TALSINKIFIX: Helsinki-Tallinn püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuring

 

Kolmapäeval 11. veebruaril esitleti Soomes Helsingis projekti TALSINKIFIX lõpparuannet. Projekt TALSINKIFIX on Harju Maavalitsuse juhtimisel loodud koostööprojekt Tallinna ja Helsingi Linnavalitsustega ning Femern Belt Development Fondiga Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvuse eeluuringu projekti teostamiseks. Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Läänemere Strateegia seemnerahastu programm (EUSBSR Seed Money Facility).

 

Uuringu teostasid Sweco gruppi esindavad Vealeidja OÜ, Sweco Project AS ja Finantsakadeemia OÜ.

 

Projekti TALSINKIFIX: Helsinki-Tallinn püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuringu lõpparuanne (PDF)

 

Projekti TALSINKIFIX tasuvusuuringu eeluuringu eesmärgiks oli hinnata Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse, Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli, tasuvust ja vajalikkust. Projekti eemärgiks on vastata küsimusele, kas sellise megaprojekti täiemahuline tasuvusuuring on põhjendatud. See tasuvusuuringu eeluuring on osaliselt rahastatud Euroopa Liidu Läänemere Strateegia seemnerahastu poolt (EUSBSR Seed Money Facility). Võimalik tulevikutunnel viiks lõpule Euroopa ühtse transpordivõrgustiku (TEN-T) keskse Põhja-Jäämere-Balti koridori arendamise ja seoks kogu koridori ühtsesse võrgustikku. Projekt on seadnud eesmärgiks uurida Helsinki-Tallinn püsiühenduse majanduslikku ja sotsiaalset potentsiaali. TALSINKIFIX vaatleb sotsiaalmajanduslikku kasu ja väljakutseid mis on seotud püsiühenduse rajamisega ja samuti toonud välja võimalused püsiühenduse integreerimiseks olemasolevatesse transpordivõrgustikesse.

 

Final report of the TALSINKIFIX project was presented on Wednesday February 11th 2015 in Helsinki. TALSINKIFIX project partners are Harju County Government, City of Helsinki, City of Tallinn and Femern belt Development fund. Project is part financed by EUSBSR Seed Money Facility.

 

Helsinki-Tallinn fixed link pre-feasibility study was compiled by consultants representing international company Sweco group: Sweco Project AS, Vealeidja OÜ and Finantsakadeemia OÜ.

 

Project TALSINKIFIX has aimed to evaluate feasibility and viability of the Helsinki-Tallinn fixed link, the rail tunnel to connect Finland and Estonia. The aim of the project has been to answer is it justified to carry out a full scale feasibility study and to start technical planning of this mega project. This pre-feasibility study is part-financed by the EUBSR Seed Money Facility. Possible future tunnel project will complete the development of a transport corridor along one of the Trans-European Transport Networks (TEN-T) core network corridors in the Baltic Sea Region. The project has aimed to investigate the economic and social development potential of Helsinki-Tallinn fixed link. TALSINKIFIX has looked at socio-economic benefits and challenges related to the construction of a fixed link, as well as outlined how to integrate the fixed link to existing transport networks in both countries.

 

 

TALSINKIFIX Helsinki-Tallinn fixed link pre-feasibility study FINAL REPORT


Helsinki-Tallinn fixed link pre-feasibility study executive summary

 

Helsingi-Tallinn püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuringu esitlus (Eesti keeles)

 

TALSINKIFIX presentatsioon (Eesti keeles)

 

 

Siin on saadaval kohapeal tehtud presentatsioonid Soomes 11.02.2015 / Presentations from the final event in Helsinki 11.02.2015

 

Eestikeelne avakõne / Welcome speech - Ülle Rajasalu Harju maavanem / Harju County Governor

TALSINKIFIX project – Kaarel Kose Harju maavalitsus / Harju County Government - esitlus/presentation

Helsingi kaassõna püsiühendusele / Helsinki perspectives to the fixed link - Pekka Sauri, Helsingi abilinnapea / Deputy Mayor, City of Helsinki

Results of the Tallinn-Helsinki fixed link pre-feasibility study - Juho Siipo Sweco Grupp - esitlus/presentation

Femern Belt Development and TALSINKIFIX - Jesper Bille Femern Belt Development - esitlus/presentation

Fixed link and business perspectives – Joakim Helenius, Trigon Capital - esitlus/presentation

Fixed link, regional development and urban economic perspectives – Seppo Laakso Helsingi linnauuringute keskus / The Urban Research TA ltd​ - esitlus/presentation

Tallinn perspectives (speech) / Tallinna linna kaassõna (ingliskeelne kõne) - Taavi Aas, Tallinna abilinnapea / Deputy Major, City of Tallinn

Lõppsõna / Concluding speech - Jussi Pajunen, Helsingi linnapea / Mayor of Helsinki

 

 

Part-financed by European Union

Toimetaja: HEIKKO KUKK