Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine

19.01.15

Igal aastal tunnustab Siseministeerium asutusi, ühinguid ja isikuid, kes on eelneva aasta jooksul oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või kes on andnud muul toetaval moel panuse ühiskonna turvalisuse tõstmisesse ja vabatahtliku tegevuse arengusse siseturvalisuse valdkonnas.

 

Kandidaatide esitamisest:

  1. Möödunud aastal silma paistnud vabatahtlike toetajate kandidaate saab esitada Siseministeeriumile meiliaadressil vabatahtlikud@siseministeerium.ee või märksõnaga „Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine" aadressile Pikk tn 61, 15065 Tallinn hiljemalt 1. veebruariks 2015.
  2. Möödunud aastal silma paistnud vabatahtliku päästekomando või reservpäästerühma kandidaate saab esitada Päästeametile meiliaadressil rescue@rescue.ee  või märksõnaga „Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine" aadressile Raua 2, 10124 Tallinn hiljemalt 
    26. jaanuariks 2015.
  3. Möödunud aastal silma paistnud abipolitseinike rühma ja aasta merepäästeühingu kandidaate saab esitada Politsei- ja Piirivalveametile meiliaadressil ppa@politsei.ee  või märksõnaga „Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine" aadressile Pärnu mnt. 139, Tallinn, 15060 hiljemalt 26. jaanuariks 2015.

 

Täiendav informatsioon, sealhulgas tunnustamise statuut ja kandidaatide esitamise vorm on kättesaadav Siseministeeriumi veebilehel www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud.

 

Üleskutse kandidaatide esitamiseks - dokument

 

Kandidaatide esitamise vormid:

Vabatahtlike rühmitus - dokument

Vabatahtlikke toetanud asutus - dokument

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK