Kogukondliku turvalisuse 2017 toetusvooru tulemused

24.05.17

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta toetusvooru laekus Harjumaal 23 avaldust, millest nõuetele vastas ja menetlusse võeti 20 avaldust. 

Vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule rahastati Harjumaal kokku 6 taotlust kogusummas 18 039,35 eurot. 

 

Harju maavanema korralduse nr 607-k "Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta projektitaotluste rahastamine" alusel rahuldati järgmised taotlused: 

 

Mittetulundusühing Kaberneeme Klubi projekt „Kaberneeme VPK depoohoone elektriliinide ümberehitus"

 

Mittetulundusühing Põhja vabatahtlikud projekt „Vabatahtlike turvataktika oskuste arendamine" 


Mittetulundusühing Aegviidu Päästeselts projekt „AED aparaadi soetamine" 

 

Mittetulundusühing Pärispea Vabatahtlike Päästeselts projekt „Pärispea Vabatahtlike Päästeseltsi päästevarustuse täiendamine" 

 

Mittetulundusühing Maidla Külaselt projekt „Tuletõrje kuivhüdrandi rajamine" 

 

Mittetulundusühing Välja Selts projekt „Välja elamupiirkonna turvalisemaks elukeskkonnaks, valvekaamerate etapp" 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV