28.08.14
Rail Baltica Kasvukoridori (RBGC) projekti eesmärk on parandada Läänemere regiooni ida osa ligipääsetavust ja sellega tõsta piirkonna konkurentsivõimet. RBGC projekti raames kujundatakse välja koostöövorm Rail Baltica Transpordifoorum, mille ülesanne on luua Rail Baltica kasvustrateegia, mis kajastaks transpordi- ja majandusarengu perspektiive ning väljakutseid ja annaks otsese sisendi kohalikesse ja regionaalsetesse arengukavadesse.


RBGC projekt koosneb kahest konkreetsest piloottegevusest. Ühenduvuse piloottegevuse eesmärgiks on parandada reisijate ligipääsu riikidevahelisele multimodaalsele transpordile. Logistika piloottegevus sisaldab riikidevahelisi koostöötegevusi, et aidata logistikateenuste pakkujaid ning edendada multimodaalseid ühendusi ja jätkusuutlikku reisijate ja kaupade vedu.

RBGC FAKTID:


• Juurdepääs linnaregioonidele;
• Reisimise ja logistika teenuste arendamine ja nõudlus;
• Rail Baltica reisimise infosüsteem;
• Logistikakeskuste koostöövõimelisus;
• Kasvukoridor metropolide ja regionaalsetes strateegiates.

Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna üheks eesmärgiks on projekti tulemusi kasutada Ülemiste transpordikeskuse  jt Rail Balticaga seotud objektide ning maakasutuskavade elluviimisel.

 

Koduleht: http://www.rbgc.eu

 

EL INTERREG IVB Läänemere regiooni programm:

 

Eelarve: 3,6 m EUR, 21 partnerit

Kestus: 2011-2013

Juhtpartner: Helsingi linn

Toimetaja: HEIKKO KUKK