14.11.14

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0

 

Kehtestatud Harju maavanema 14. novembri 2014 korraldusega nr 2133.

 

Seletuskiri
Harju maakonnaplaneering teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0"

Kaardid
Kernu vald
Saue vald
Saku vald
Saue linn
Tallinna linn
Koondkaart

 

Lisad
 
1.      Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
 
Aruande lisad:
Lisa 1 - KSH programm
Lisa 4 - Trassivariantide detailsemad joonised:
4A / 4B
5A / 5B / 5C / 5D
6A / 6B / 6C
7A / 7B
Lisa 6 - Planeeringu kaardid koos keskkonnapiirangutega - vt Planeeringu kaartide alt.
 
 
2.      Uuringud ja analüüsid

 

 

 

Korraldused:

 

Maavanema 13.05.2009 korraldus nr 1215-k teemaplaneeringu algatamise kohta

Maavanema 21.08.2012 korraldus nr 1202-k teemaplaneeringu vastuvõtmise kohta

Maavanema 14.02.2013 korraldus nr 278-k teemaplaneeringu vastuvõtmise kohta

Maavanema 27.06.2013 korraldus nr 1255-k teemaplaneeringu vastuvõtmise kohta

 

 

Dokumendid:

 Kooskolastuste_koondtabel_Harjumaa.pdf

(PDF, 482 KB)

 Maavanema korraldus_maakonna_teemaplaneering_algatamine_1215.pdf

(PDF, 186 KB)

 

Toimetaja: ALAN ROOD