Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

19.04.16

Alates 1. jaanuarist 2016 väljastab rahvastikuregistri andmeid  õigustatud huvi korral ja kuni 20 isiku kohta maavalitsus.

 

Suuremamahuliste päringutega tuleb pöörduda Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse poole: (e-posti aadress abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444). 

 

Riigilõivuseaduse (RLS) §-st 341¹ tulenevalt tuleb isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest tasuda riigilõivu ühe isiku andmete eest 5 eurot.

 

Riigilõiv tasuda:

 

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011 
Swedbank EE932200221023778606 
Nordea Bank EE701700017001577198 
Danske Bank EE403300333416110002 

 

Viitenumber:  2900082715    (dokumendi tellimisel Harju Maavalitsusest)

 

Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine

 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.

 

Lisateave rahvastiku toimingute talituse telefonil 611 8761  või e-posti aadressil rahvastik@harju.maavalitsus.ee

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK