Perekonnaseisutõendite väljastamine

7.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada  oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau) ja Tallinna Linnaarhiivist (linnaarhiiv@tallinnlv.ee) .
 
Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Ajalooarhiivi kodulehekülg: www.eha.ee;

Eesti Genealoogia Seltsi kodulehekülg: www.genealoogia.ee;

Onomastika NET: www.ra.ee/apps/onomastika/ ;

Eestikeelne perekonnaajaloo foorum: http://www.isik.ee/foorum/;

Millest alustada suguvõsa uurimist: http://www.isik.ee/algus.html.

 

Kestvus

 

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

 

Hind

 

 

Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte  (nii kinnitatud kui kinnitamata)  eest.

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest maksta riigilõivu 10 EUR

 

Abieluvõimetõendi, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasuda riigilõivu 10 EUR

 

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 

SEB pank

EE891010220034796011

Swedbank

EE932200221023778606

Nordea Bank

EE701700017001577198

Danske Bank

EE403300333416110002

 

 

 

 

 

 

 

Viitenumber: 2900082715
Selgitus: korduva tõendi väljastamine

 

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.

 

Õigusaktid

 

 

Vastutaja

 

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

 Vajalik isiklik kohaletulek.

 Aadress: Tallinn, Roosikrantsi 12, B korpus I korrus

 

Vastuvõtuajad: 

esmaspäev ja kolmapäev 09.00-12.00; 13.00-16.00

teisipäev ja neljapäev 09.00-13.00

 

Vajaminevad dokumendid

 Avaldaja isikut tõendav dokument

 

Tulemus

 

Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.

Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.

Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.  Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide

 

 

Elektrooniline

 

Vajalikud
sammud

Kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu siit

 

Rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine

rahvastikuregistrisse

 

Vajaminevad dokumendid

 

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)


Tulemus

 

 

 

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse.

Viide

www.eesti.ee