PASSAGE Interreg Europe

11.10.16

Projekti PASSAGE eesmärk on toetada CO2 heiteid vähendavaid meetmeid Euroopa merega piirnevates regioonides. Soovime arendada ühiseid piiriüleseid algatusi väinapiirkondades, kus koonduvad tihedad transpordivood ja tegevused, mis põhjustavad olulist CO2 heite alast survet.

 

www.interregeurope.eu/passage

 

Regioonidevaheline koostööprojekt eesmärgiga parandada vähem CO2 heiteid tekitavat majandust toetavaid meetmeid.

 

Projektipartnerid:

 

Femern Belt Development (DK)

Harju Maavalitsus (EE)

InnoPolis: "Innovatsiooni ja kultuuri keskus" (EL)

Joonia Saarte Regioon (EL)

Helsinki-Uusimaa Liit (FI)

Ülem-Korsika Tööstus- Kaubanduskoda (FR)

Pas-de-Calais Maakonnanõukogu (FR)

Livorno Kaubanduskoda (IT)

Lecce Provints (IT)

Vlora Regiooninõukogu (AL)

Kenti Maakonnanõukogu (UK)

Toimetaja: HEIKKO KUKK