27.02.15

NOSTRA (Network Of STRAits) - INTERREG IVC väinade projekt

 

Väinad on merekitsused, mis on piiratud maaga ja ühendavad paljusid geograafilisi iseärasusi:

 

- väinad on liiklemise ristteed kahe kalda vahel ja läbi nende;

- väinapiirkonnad on korraga nii mere- kui maismaa-alad.

 

Samuti on väinapiirkondadega seotud nii murekohad kui ka võimalused erinevates valdkondades: transport, turism, majanduslik areng, aga ka bioloogilise mitmekesisuse kaitse, mereohutus jne.

 

Need teemad on ühised kõikidele Euroopa väinadele ning kojõutud on mitmetele võimalikele lahendustele. Näiteks on kolm väina moodustanud ühised koostöövormid, ülejäänud on allkirjastanud konventsioone või lepinguid eesmärgiga luua formaalne raamistik koostööle.

 

Kõikidel partneritel on ühiseks eesmärgiks toetada majanduslikku arengut arvestades keskkonna ja bioloogilise mitmekesisusega.

 

Väinapiirkonnad on ühelt poolt riike ja erinevaid jurisdiktsioone eraldavateks kui ka ühist kultuuri ja kontakte kandvateks sildadeks, ning võimalikuks majandust vedavaks mootoriks keskuste mõjupiirkondadele.

 

NOSTRA (Network Of STRAits) - INTERREG IVC väinade projekt

 

Projekt NOSTRA tuleneb Euroopa Väinade Initsiatiivi (European Straits Initiative (ESI)) memorandumist, mille allkirjastasid Euroopa väinapiirkondade regioonide esindajad 2010 a. novembris.

 

Memorandum määratleb kaks peamist partnerluse eesmärki:

 

- Euroopa Väinade Initsiatiiv on kokku kutsutud eelkõige vajadusest ühtse Euroopa merenduspoliitika järele, mis arvestaks väinapiirkondade eripäradega ning integreeriks vastavad ettepanekud struktuurifondidesse perioodil 2014-2020

 

- ESI töötab eesmärgiga algatada koostööprojekte läbi INTERREG programmi või teiste Euroopa programmide, arendades omavahelist koostööd ja ühiseid tegevusi, et edendada majanduslikku arengut, rannikukaitset, transporti ja logistikat, kultuuride vahelist tööd ja turismi. Projekt NOSTRA on osa sellest.

 

Projekti NOSTRA eesmärk

 

NOSTRA laiem eesmärk on üldise bioloogilise mitmekesisuse ja looduspärandi säilitamine. Kogemuste ja parimate meetodite vahetuse kaudu on projekti eesmärgiks uurida vajalikke valitsemismeetodeid, et tagada väinapiirkondade areng ja arendada väinade funktsiooni väravana tagamaale ning välisterritooriumitele. Seda tehakse läbi vaadeldes küsimusi mis hõlmavad majanduslikku arengut, transporti, turismi ja bioloogilist mitmekesisust.

 

Uurides võimalusi väinaülese valitsemise osas, on eesmärgiks võimaldada võimu teostajatel arendada tõhusaid avaliku halduse meetodeid kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandil, mis võimaldaks samaaegselt majanduslikku arengut ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist.

Projekti tegevused toimuvad 2012 a jaanuarist 2014 a detsembrini.

 

Eelarve

 

Projekt on rahastatus Euroopa Ühenduse Regionaalarengu Fondist läbi INTERREG IVC programmi. Kogueelarve ulatub 2,36 M€ millest ERDF rahastus moodustab of 1,79M €.

 

Partnerid

 

Projekti partnervõrgustiku moodustavad 16 partnerit Euroopa 8 väinapiirkonnast. Soome lahe esindajatena osalevad võrgustikus Harju maavalitsus ja Uusimaa Liit.

 

NOSTRA projeti 16 partnerit:

 

- Doveri Väin: Pas-de-Calais Maakonnanõukogu (Prantsusmaa) and Kenti Maakonnanõukogu (Suurbritannia);

- Fermanni Vöö väin: Zealandi regioon (Taani) ja Ostholsteini Maakond (Saksamaa);

- Soome Laht: Usimaa Liit (Soome) ja Harju Maavalitsus (Eesti);

- Kvarkeni Väin: Kvarkeni Nõukogu (Rootsi-Soome);

- Bonifacio Väin: Sassari provints (Itaalia), Korsika Keskkonna Büroo (Prantsusmaa) ja Maddalena Arhipelaagi Rahvuspark (Itaalia);

- Otranto Väin: Lecce provints (Itaalia), Vlora Maakond (Albaania);

- Messina Väin: Messina provints (Itaalia) ja Reggio Calabria provints (Itaalia);

- Sitsiilia Väin: Trapani provints (Itaalia);

- Doonau Delta Rahvuslik Uuringu- ja Arenguinstituut - Tulcea (Rumeenia).

 

Dokumendid:

 

Nostra Project – Baseline study Gulf of Finland

Baseline study of the Nostra Project - Final raport March 2014

Dover Strait Implementation Plan

Perspective paper for the future of the cooperation

Good practise guide / Heade tavade juhend

 

Uudiskirjad:

 

Newsletter nr 1

Newsletter nr 2

Newsletter nr 3

Newsletter nr 4

 

Kontakt

 

Pas-de-Calais Maakonnanõukogu (juhtpartner) :

Pauline Gessant

gessant.pauline@cg62.fr

+33 321 219 205

www.pasdecalais.fr

Toimetaja: HEIKKO KUKK