Loomingulise konkursi „Minu Eesti 100 aasta pärast“ juhend

16.01.17

Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee. Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.17-02.02.2020. Soome100 tähistamises juhib Satakunta maakond üleriigilist laste ja noorte loomingulist konkurssi „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon". Eestis korraldatakse samasisuline üleriigiline loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast". 

 

Ole meie tegemistega kursis ka meie Faceboobi lehe kaudu:https://www.facebook.com/MinuEesti100AastaParast/?ref=page_internal 

 

Konkursitööde hindamiseks on loodud üleriigiline komisjon

 

Üleriigilise komisjoni ülesanded:

- töötada välja ja kinnitada loomingulise konkursi juhend

- töötada välja IT lahenduse väljund                   

- otsustada maakondade parimate seast valdkondade võitjad

- aidata korraldada üleriigilist parimate noorte õppereisi ja tunnustussündmust

- aidata kaasa maakonnakomisjonide töö korraldamisele

- olla abiks ja nõustajaks projekti elluviimisel

 

Üleriigilise komisjoni liikmed

 

Loomingulise konkursi „Minu Eesti 100 aasta pärast" üleriigiline juhend 

 

 

 

Lisaks sellele on loodud ka Harju maakondlik komisjon

 

Maakonnakomisjoni ülesanded:

- teavitada oma maakonna üldhariduskoole (va algaste) ja õpetajaid projektis osalemise võimalusest

- tutvustada lastele/noortele töö ideoloogiat ja võimalust ise teha oma riigile loominguline kingitus

- valida välja oma maakonna 5-10 parimat tööd ja esitada need üleriigilisele komisjonile

- määrata oma esindaja üleriigilise hindamiskomisjoni koosseisu

- tunnustada oma maakonna parimaid tegijaid võimaluste piires (nt maavanema vastuvõtt parimatele koos meenega vmt)

 

Maakondliku komisjoni liikmed 

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV