4.09.14

Maa tagastamise ja kompenseerimisega seotud toimingud

 

  • Kohaliku omavalitsuse poolt esitatud maa tagastamise toimikute materjalide ja omavalitsuse otsuste õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • Maa riigi kulul tagastamiseks vajadusel vähempakkumise korraldamine maakorraldustööde tegija leidmiseks, maa mõõdistamiseks lepingute ja kokkulepete ettevalmistamine, maa mõõdistustööde eelarvete ja töö üleandmise-vastuvõtmise aktide kontrollimine;
  • Kohaliku omavalitsuse poolt vastu võetud õigusvastaselt võõrandatud vara kompensatsiooni määramise otsuste kontrollimine;
  • Kohalike omavalitsuste poolt tagastatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise toimikute ettevalmistamine arhiivi üleandmiseks ja üleandmine arhiivi.
 
Vastutaja:
Loona Kangur 
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8661
 
Toimetaja: HEIKKO KUKK