4.09.14

Maa ostueesõigusega erastamisega seotud toimingud

 

  • Erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine;
  • Erastatava maa müügihinna, maal kasvava metsa maksumuse ning erastatava maa ja kasvava metsa eest tasumise korra, tähtaegade ning järelmaksu tingimuste määramine;
  • Maa erastamise tingimuste määramine;
  • Maa erastamise otsuse ja kirjaliku müügilepingu ettevalmistamine ning müügilepingu sõlmimise korraldamine.
 
Vastutaja:
Marika Jefimova
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8665
 
 
Toimetaja: HEIKKO KUKK