4.09.14

Maa hüpoteegiga seotud toimingud

 
  • Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmise kohta
  • Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuse vähendamiseks seoses pärast 1996. aasta 7. juunit sündinud lapsega või vähemalt nelja alla 18-aastase lapse kasvatamise ja ülalpidamisega
  • Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks
  • Pöördumiste töötlemine riigi kasuks seatud hüpoteegi või reaalkoormatise kustutamiseks
  • Riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu raiemahu kooskõlastamine
 
Vastutaja:
Maria Ott

Peaspetsialist

Maatoimingute talitus

tel 611 8663 

e-post maria.ott@harju.maavalitsus.ee 

 

 

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK