Kogukondliku turvalisuse 2016 toetusvooru tulemused

6.12.16

Vastavalt kogukondliku turvalisuse 2016. aasta väikeprojektide toetusprogrammi hindamiskomisjoni otsusele toetati Harjumaal kokku 8 taotlust kogusummas 17 960,65 eurot.

 

 

Komisjonile laekus tähtajaliselt 14 taotlust. Harju maakonnale (k.a. Tallinn) eraldatud toetussumma oli 18 000 €.

 

Hindamiskomisjon tegi maavanemale ettepaneku järgmiste projektide kohta:

 

Mittetulundusühing Saku Priitahtlikud Pritsimehed projekti „Tuleohutus- ja päästetöö tehnika ning seadmete soetus; asendus; hooldus ja remont 2017.a"

Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste projekti „Tallinna Vabatahtlik Merepääste reageerimisvõimekuse tõstmine läbi isikukaitsevahendite soetamise"  

Mittetulundusühing Kaberneeme Klubi projekti „Kaberneeme vabatahtliku päästemeeskonna varustus" 

Mittetulundusühing T- Toetusgrupp projekti „Maastikuotsingu võimekuse tõstmine" 

Eesti Korteriühistute Liit projekti „Turvalisus kortermajas- infopäevad korteriühistutele Harjumaal 2017" 

Mittetulundusühing Salmistu Paadimees projekti „Salmistu merepääste paadi mootor" 

Mittetulundusühing Rae Tuletõrje- ja Päästeselts projekti „GPS seadmed Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi autodele" 

Mittetulundusühing Eesti Naabrivalve projekti „Nutikas Naabrivalve uuring" 

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV