Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm

27.09.16

Siseministeerium avas maavalitsuste kaudu kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi kogukondlikku turvalisuse loomisse panustavatele vabaühendustele (nt. külaseltsid, korteriühistud, seltsingud, vabatahtlik merepääste jne) ja asutustele (nt. KOVid). Taotlusi saab maavalitsusele esitada 7. – 27. september.

 

Kogukondliku turvalisuse loomisse panustavatele vabaühenduste ja asutuste väikeprojektidele riigieelarvest toetuse andmise eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakonniti.

 

Toetava projekti maksimaalne summa on üldjuhul 3000 eurot, millest erandite tegemise otsustab maavanem.

 

Toetuse taotlejaks võib olla:

 

  • Mittetulundusühing või sihtasutus, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse sh linnaasumi- ja külaselts, korteriühistu, abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing, vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing, vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulundusühing;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus;
  • kohaliku omavalitsuse üksus ja nende liidud;
  • seltsing, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalisuse loomisse.

 

Toetuse taotleja peab projekti eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina teisi ühendusi ja/või asutusi, mille aluseks võib olla sõlmitud leping. Partneri roll tuleb kirjeldada toetuse taotluses.Toetust võib kasutada projektipõhiselt ning seda antakse näiteks reageerimisvõimekuse tõstmiseks vajaliku inventari jaoks, ühenduste olmetingimuste parandamiseks, elukeskkonda turvalisemaks muutvate investeeringute jaoks jne.


Esinduskulud, kingitused, organisatsioonide liikmemaksud, organisatsiooni halduskulud jne ei ole abikõlbulikud.

 

Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Siseministeerium ja selle elluviimise eest maavalitsus. Programmi maht on kokku 196 000 eurot.  Maavalitsusel on õigus otsustada toetuse jagamine ja teha toetuse saajale väljamakseid kuni 18.12.2015. Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima toetuslepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.08.2016.

 

Taotlus tuleb esitada maavalitsusele (Tallinn, Roosikrantsi 12) hiljemalt 27.09.2015.  Digitaalselt allkirjastatud  taotluse võib  e-postiga  saata aadressile terje.lillo@harju.maavalitsus.ee.

 

Toetuse taotluseks vajalikud vormid leiad altpoolt. 

 

PROGRAMMI VAHENDITE JAOTUS MAAVALITSUSTE LÕIKES

 

Maakond

Toetus eurodes

Hiiumaa

12 000

Läänemaa

12 000

Põlvamaa

10 000

Valgamaa

10 000

Järvamaa

10 000

Jõgevamaa

12 000

Saaremaa

12 000

Võrumaa

10 000

Raplamaa

10 000

Viljandimaa

12 000

Lääne-Virumaa

12 000

Pärnumaa

13 000

Ida-Virumaa

16 000

Tartumaa

20 000

Harjumaa (koos Tallinnaga)

25 000

 KOKKU:

196 000

 

 

Dokumendid (doc)

 

LISA 1

LISA 2

LISA 3

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikud toetusvoorud (esitlus)

Toetusvoore tutvustav veebileht: https://www.siseministeerium.ee/et/stak/toetusvoorud2015

Siseturvalisuse arengukava lühem tutvustus ja täistekst: https://www.siseministeerium.ee/et/stak

 

Info:

Terje Lillo

nõunik

Tel 611 8604 mobiil 522 0920

terje.lillo@harju.maavalitsus.ee

Toimetaja: HEIKKO KUKK