Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

5.10.16

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-10aastastele lastele. Eestis veab projekti alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

 

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Tegemist on ennetava metoodikaga, mille eesmärk on luua nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on vajalik probleemi ennetamisega tegeleda varases koolieas.

 

Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult. Kuid praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega.

Jaanuaris 2016 on projektiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool liitunud üle Eesti 439 koolieelset lasteasutust. Oktoobris 2013 alustasid metoodika rakendamisega 25 pilootkooli üle Eesti. 2014. aasta sügisel viidi pilootkoolide meeskondadele läbi kolm 2-päevast jätkukoolitust, mille eesmärgiks oli tõsta õpetajate kutsealast kompetentsi, nõustada ning toetada õpetajate koostööd lastevanematega ja jagada parimaid praktikaid õpetajalt õpetajale. Harjumaa pilootkoolid olid Aruküla Põhikool ja Maardu Põhikool.

 

Harjumaa koolidest on 2016.  aasta alguseks  liitunud 10  kooli:

1.            Vasalemma Põhikool

2.            Kose Gümnaasium

3.            Keila Kool

4.            Lagedi Kool

5.            Püünsi Kool

6.            Laagri Kool

7.            Kose Uuemõisa Lasteaed-Kool

8.            Aruküla Põhikool

9.            Maardu Põhikool

10.          Kernu Kool

 

Harjumaa lasteaedadest on 2016. aasta jaanuari seisuga liitunud 31 lasteaeda:

1.            Eralasteaed Kelvingi Lasteaed

2.            Saku Lasteaed Terake

3.            Maardu Lasteaed Sipsik

4.            Haiba Lasteaed Riisikas

5.            Lasteaed Väike Päike

6.            Keila Lasteaed Vikerkaar

7.            Harku Lasteaed

8.            Kurtna Kool

9.            Saue Lasteaed Midrimaa

10.          Keila Lasteaed Sipsik

11.          Tabasalu Teelahkme Lasteaed

12.          Paldiski Lasteaed Naerulind

13.          Veskitammi Lasteaed

14.          Lagedi Lasteaed

15.          Kiili Lasteaed

16.          Õie Lasteaed

17.          Lasteaed Tõruke

18.          Oru Lasteaed Mesimumm

19.          Eralasteaed Lillelapsed

20.          Kose- Uuemõisa Lasteaed – Kool

21.          Assaku Lasteaed

22.          Loo Lasteaed Pääsupesa

23.          Lasteaed Neeme Mudila

24.          Klooga Lasteaed

25.          Kiiu Kiigepõnni Lasteaed

26.          Lehola Kool

27.          Taaramäe Lasteaed

28.          Saku Lasteaed Päikesekild

29.          Vaida Lasteaed Pillerpall

30.          Riisipere Lastesaed

31.          Paldiski Lasteaed Sipsik

 

Lisainfo

 

Sirje Luide

haridus- ja kultuuritalituse peainspektor

6118747

sirje.luide@harju.maavalitsus.ee

Toimetaja: HEIKKO KUKK