4.09.14

Kinnisasjaga piirneva maa erastamisega seotud toimingud

 

 

  • Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise loataotluseks esitatud dokumentide kontrollimine;
  • Loa andmise või sellest keeldumise otsustamine;
  • Erastatava maa maakatastris registreerimise korraldamine;
  • Erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine;
  • Maa erastamise tingimuste määramine;
  • Erastatava maa müügihinna määramine;
  • Maa erastamise otsuse ja kirjaliku müügilepingu ettevalmistamine ning müügilepingu sõlmimise korraldamine.
 
Vastutaja:
Marje Uusküla
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8652
Toimetaja: HEIKKO KUKK