Infopäev kevad 2016

8.04.16
PÄEVAKORD:
9.00     Registreerimine ja tervituskohv
9.30     Infopäeva alguseks
9.50    Õiguskantsleri nõuniku Aigi Kivioja ettekanne Kaasava hariduse (põhi)õiguslik taust
10.20    küsimused-vastused

Kaasava kooli projektist
10.35    Vihasoo Lasteaed-Kooli ettekanne Kaasav haridus Vihasoo moodi
10.50    Hindajate Kogu kommentaar
10.55    Randvere Kooli ettekanne Õppimine teeb õnnelikuks
11.10    Hindajate Kogu kommentaar
11.15    KOHVIPAUS

Kaasava hariduse positiivsed näited
11.40    Keila Lasteaed Miki ettekanne Erivajadusega lapse kaasamine Keila Lasteaed Miki
kogemuse põhjal

11.50    Hindajate Kogu kommentaar
11.55    Nõlvaku Lasteaia ettekanne Arengulise erivajadusega laps tavarühmas. Varajase
märkamise, sekkumise ja kaasamise protsess ühe rühma näitel

12.05    Hindajate Kogu kommentaar
12.10    Oru Põhikooli ettekanne Mõtteid ning kogemusi nägemispuudega õpilase õppimisest ja
õpetamisest Oru Põhikoolis

12.25    Hindajate Kogu kommentaar
12.30    Vääna-Jõesuu Kooli ettekanne Kaasav haridus Vääna-Jõesuu moodi
12.45    Hindajate Kogu kommentaar
12.50    Paldiski Vene Põhikooli ettekanne Kaasava hariduse võimalused Paldiski Vene Põhikooli
näitel

13.05    Hindajate Kogu kommentaar
13.10    Kehra Gümnaasiumi ettekanne Keelekümblus Kehra Gümnaasiumi 1. klassis läbi lõimitud
aine- ja keeleõppe

13.25    Hindajate Kogu kommentaar

13.30    LÕUNA (kohapeal sularahas 5 eurot)

Abiks kaasava hariduse elluviijatele
14.00    MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja Martin Medari ettekanne Lastekaitse Liidu tegevused ja
projektid kaasava hariduse toetamisel

14.30    küsimused-vastused
14.45    Janek Mäggi ettekanne „Ainus, mis segab õppimist, on haridus!" (Albert Einstein)
15.15    küsimused-vastused
15.30    Harju Maavalitsuse teated (haridustöötajate tunnustamine, tasemetööd ja eksamid, plangid ja medalid)
15.45    Mektory keskuse ekskursioon
17.00    Kojusõit

Infopäeva juhib haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders.

Hindajate Kogusse kuuluvad Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor Tiiu Tammemäe, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Tiina Kivirand ning peaekspert Tiina Peterson.

Palume osalejaks registreerida Harju Maavalitsuse kodulehel hiljemalt 28. märtsil.
Toimetaja: HEIKKO KUKK

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK