Juhised loomapidajale

7.10.14

Hoolikas loomapidaja võtab oma talus või seafarmis haiguse ärahoidmiseks kasutusele vajalikud hügieeni reeglid:

  1. hoiab farmi uksed alati suletud ega luba vabalt liikuvaid koeri ega teisi loomi farmi;
  2. vahetab lauta sisenedes jalanõud ja üleriided farmirõivaste vastu (kummikud, kittel);
  3. lubab farmi võõraid inimesi ainult vajadusel (loomaarst, järelevalveametnik) ning järgib, et võõras vahetab jalatsid ja pealisriided farmirõivaste vastu;
  4. ei luba ühtki võõrast veovahendit otse farmi ukse ette sõita (ka mitte loomaarsti oma);
  5. järgib, et sööda- ja loomaveokid oleksid tema farmi territooriumile sisenedes puhtad. Vajadusel tuleb need pesta ja desinfitseerida Virkon S lahusega (lahjenduses 1:2000) või 5% kloramiini lahusega;
  6. ei sööda sigadele toidujäätmeid;
  7. järgib, et metsast ja jahilt tulnud autod ei siseneks farmi või lauda territooriumile. Selline transport ja metsas kasutatud jalatsid tuleb eelnevalt pesta ja desinfitseerida;
  8. teeb farmis näriliste ja kärbeste tõrjet;
  9. teavitab koheselt loomaarsti loomade haigestumisest; 

Allikas: Eeva Peegli Maablogis avaldatud artikkel

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK